Зареждам...

Проект Парк за всички

      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
  
Инвестираме във вашето бъдеще  


 

   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
     "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."Проект „Централен Балкан – парк за всички”

 

Проектът е одобрен със Заповед № РД-531 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."   
www.opе.moew.government.bg                                                                
 

Обща стойност на Проекта                      55 092 000  лв. 
В това число от:
Европейския фонд за
регионално развитие                                  46 828 200 лв.
Национално съфинансиране                     8 263 800 лв.

Начало:                                                              2 юли 2012 г.
Край:                                                              31 март  2015 г.


Основна цел:
 

Изпълнение на дейности по устройство и управление на Национален парк Централен Балкан и управляваните от него резервати.


 

Бенефициент на Проекта - Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, регионален орган на Министерството на околната среда и водите.
www.centralbalkan.bg

 

 
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Кафявата мечка и срещите ни с нея
20/07/2017
    Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да...
Независим експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската диплома на Парка
10/07/2017
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно...
Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО
10/07/2017
Добрата новина дойде в петък – 7 юли, в късния следобед, след като на 41-ата си сесия...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg