Зареждам...
Вход

Работно заседание на Обществения и Научния консултативни съвети

На основание Глава Втора, чл. 2. (3)  и Глава Трета, чл. 5 (1) от Правилника за устройството и дейността на Oбществения консултативен съвет към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Глава Трета, чл. 8 и чл. 11
от Правилника за устройството и дейността на Научния консултативен съвет към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

 

 НАСРОЧВАМ

заседание на Обществения и Научния консултативни съвети към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
Заседанието ще се проведе на 23 и 24 ноември 2017 г. в хотел „ТРОЯН ПЛАЗА“ , гр. Троян при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:
 

1. Представяне на сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“ от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Предстоящи дейности.
2. Представяне на Биосферен парк „Централен Балкан“. Предстоящи дейности.
3. Представяне на планирани дейности на Дирекция „НП Централен Балкан“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата „Натура 2000“ , попадащи в националните паркове, природните паркове и поддържани резервати“  (приоритетна ос 3 на ОПОС, 2014–2020 г.)
 4. „Калифер войвода“, авторски филм на Райчо Гънчев
 5. Представяне на Дейност „ Възстановяване и опазване на коренни горски местообитания върху залесени площи с чуждоземни инвазивни видове“, насочена към целеви природни местообитания: 9110,9130 и 9150, част от Проект LIFE16 NAT/BG/000856 Съвместно управление за опазване на горски и ливадни местообитания, отрицателно повлияни от инвазивни чужди видове в България.  Предмет на проекта са приоритетни горски местообитания (9560*, 9180*) и тревно местообитание 6510.
 
Начало:
23 ноември 2017г., 14. 00 ч., зала „Троян“, хотел „ТРОЯН ПЛАЗА“, гр. Троян
 
ДИРЕКТОР:
ГЕНЧО ИЛИЕВ

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Възстановено е ползването на маршрут в резерват
09/11/2017
Възстановено е ползването на маршрут № 36 : с.Черни Осъм – КИП „Нешковци“...
Още една маркирана мечка oбитава Балкана
08/11/2017
Още една маркирана с GPS-GSM нашийник мечкаобитава Балкана. Във вторник - 7 ноември,...
Тодор Захариев спечели специалната награда на парк „Централен Балкан“ в Националното триенале „Мостове“
07/11/2017
Картината „Тиха земя“  на художника от Бургас Тодор Захариев спечели...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg