Зареждам...

Национален парк Централен Балкан            Национален парк Централен Балкан е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове.


 

Паркова статистика
 
Обща площ 72021.07 хектара
Най-висок връх - Ботев 2376 м. надморска височина
Най-ниска точка близо до Карлово, около 500 м. надморска височина
Обща дължина 85 километра
Средна ширина 10 километра
Горска площ 44 000,8 хектара
Безлесна зона 27 668, 7 хектара
Естествени екосистеми 70%
Резервати- 9 20 019 хектараГраници на Национален парк Централен Балкан

 
             Паркът включва части от териториите на 5 административни области – Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска. Площта му попада в пределите на 9 общини и в 31 землища на населени места:

             Община Тетевен, землища - с. Дивчовото и с. Рибарица; Община Троян, землища - с. Чифлик, с. Бели Осъм, с. Балканец, с. Черни Осъм; Община Априлци, землище гр. Априлци; Община Севлиево, землища - с. Кръвеник и с. Стоките; Община Павел баня, землища - с. Манолово, с. Тъжа, с. Асен, с. Скобелево, с. Габарево, с. Търничени, с. Горно Съхране, гр. Павел баня;Община Карлово, землища - гр. Калофер, с. Васил Левски, гр. Карлово, кв. Сушица, с. Иганово, с. Певците, с. Кърнаре, с. Хр. Даново, с. Розино, гр. Клисура; Община Антон – землище с. Антон; Община Пирдоп – землище гр. Пирдоп; Община Сопот – землище гр. Сопот и с. Анево.

 
              Източната граница на Парка минава по източните и североизточни склонове на Мазалатския масив, като в по-голямата си част следва течението на река Габровница, северно от с. Скобелево. Западната граница е по линията на река Михаля – връх Михаля – седловината Косишки превал – връх Косица – местност Бобча. Северната и южната граница са силно начленени и нагънати и имат голям височинен диапазон на разполагане – от 500 м надморска височина при Карлово и Кърнаре, до 1525 м надморска височина при Троянския проход. От север границата следва линията връх Голям Климаш– Троянски проход – Русалийски проход – местност Корита. От юг преминава по хоризонталите на нископланинския и среднопланинския пояс, като на места слиза почти до границите на населените места – Тъжа и Карлово, a на запад достига на около 3 км северно от Кърнаре, Розино, Клисура и Антон.
Базова карта на парка

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Експерти и учители честват Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май
22/05/2017
„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, което събра учители от...
„Централен Балкан"и РИОСВ – Велико Търново заедно отбелязват Международния ден на биологичното разнообразие
17/05/2017
„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, под което на 18 май ще се...
10 май е Световният ден за опазване на мигриращите птици
10/05/2017
Урок на открито „Птиците в България – постоянни видове и мигранти“,...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg