Зареждам...

Проект Инфраструктура

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще  

 

 

     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

     "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 
                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                                           
         Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк "Централен Балкан"
 
         Дирекция „Национален парк Централен Балкан” кандидатства с този Проект по процедурата за набиране на проектни предложения „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Р България”, Референтен № BG161PO005/08/3.0/01/05, Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, компонент 1 „Изпълнение на дейности в резервати и паркове”.
Проектно предложение N 58 301 – 30 - 450
 
       Със заповед № РД-478/15.07.2009 г. на Министъра на околната среда и водите, Проектът е одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проекти. Със заповед № РД 563/12.07.2012 е удължен срокът за изпълнението му.
 
        Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”                      www.opе.moew.government.bg
 
 
        Обща стойност на проекта                       1 279 486.99 лв
        Европейски фонд за
        регионално развитие                                 1 087 563,94 лв
        Национално съфинансиране                     191 923,05 лв
 
        Начало на проекта                                     15 юли 2009 г.
        Край на проекта                                          15 февруари 2013 г.
 
       Основна цел:
 
     Да бъде опазено естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите.
 
 
  
                                   Бенефициент на Проекта - Дирекция „Национален парк Централен Балкан”,
                                              регионален орган на Министерството на околната среда и водите
                                                                                         
   www.centralbalkan.bg                                                              
 

 

                                                                                                                      
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Възстановено е ползването на маршрут в резерват
09/11/2017
Възстановено е ползването на маршрут № 36 : с.Черни Осъм – КИП „Нешковци“...
Още една маркирана мечка oбитава Балкана
08/11/2017
Още една маркирана с GPS-GSM нашийник мечкаобитава Балкана. Във вторник - 7 ноември,...
Тодор Захариев спечели специалната награда на парк „Централен Балкан“ в Националното триенале „Мостове“
07/11/2017
Картината „Тиха земя“  на художника от Бургас Тодор Захариев спечели...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg