Зареждам...

Проект план за управление

 

EU logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще  

 

    

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

     "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

 

Проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк Централен Балкан”

 

Със заповед № РД-333/30.03.2010 г. изм. със Заповед № РД 561/12.07.2012г. на Министъра на околната среда водите, Проектът е одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

www.opе.moew.government.bg

 

 

                                                                          

Обща стойност на проекта                        2 362 434,55  лв

 

Европейски фонд за

  регионално развитие                                2 008 069,37 лв

 

Национално съфинансиране                   354 365,18 лв

 

Начало на проекта                                     30 март 2010 г.

 Край на проекта                                         31 май 2014 г.

Продължителност                                      50 месеца

 

 

 

      Основна цел:

Да се актуализира Плана за управление на Национален парк Централен Балкан 2001 – 2010 г., приет с Решение № 522 на Министерски съвет от 04.07.2001 г., за следващия планов период 2012 – 2021 г.

Бенефициент на Проекта - Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, регионален орган на Министерството на околната среда и водите

www.centralbalkan.bg

 

 

 

 

    

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Световен ден на Земята – 22 април 2015 година
17/04/2015
Под мотото „Време е да дадем пример“, на 22 април 2015 г. международната...
Отбелязахме Седмицата на гората
09/04/2015
Традиционно в България, цялата първа седмица на месец април се отбелязва като...
Художник от Литва спечели наградата на „Централен Балкан“
27/03/2015
Иля Березницкас от Литва е новият носител на специалната награда на Дирекция...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби:
+35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg