Зареждам...
Вход

Обща информация


Проект „Централен Балкан – парк за всички” е изготвен на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” 2001 – 2010 г.”, приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на Министерския съвет.

Периодът на действие и етапите на изпълнение са разположени във времето от 2 юли 2012 г. до 31 март  2015 г.

Проектът има обхват на дейностите:

  • за Национален парк Централен Балкан - територии от областите Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и София и от общините Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон и Пирдоп;
  • за резерват ”Еленова гора” - село Сахране, община Павел баня, област Стара Загора;     
  • за  поддържан резерват „Чамджа” –  село Христо Даново, община Карлово, област Пловдив.

 
Засегнатите елементи от Националната екологична мрежа са:
 - Защитена зона „Централен Балкан”с идентификационен код BG0000494 по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- Резерват „Еленова гора”. Той е в териториалния обхват на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер”, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията;
- Поддържан резерват „Чамджа”, попадащ в териториалния обхват на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер”, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията.

Основна цел и предмет

Акценти

Очаквани резултати

Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Кафявата мечка и срещите ни с нея
20/07/2017
    Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да...
Независим експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската диплома на Парка
10/07/2017
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно...
Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО
10/07/2017
Добрата новина дойде в петък – 7 юли, в късния следобед, след като на 41-ата си сесия...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg