Зареждам...

Туризъм в парка


Паркът предоставя условия на посетителите да общуват с природата, без да я увреждат. В услуга на посетителите са обособени над 580 км туристически маршрути и 25 обекта за подслон - туристически хижи, заслони и ведомствени бази.
Тук се насърчава пешеходният туризъм, а за любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинския велосипедизъм са разработени и специализирани маршрути - конен туризъм, велотуризъм, маршрути за наблюдение на птици, растения, едри бозайници, общоопознавателни, културно-исторически, фотолов.
За краткотрайния отдих са изградени места за бивакуване, за палене на огън, кътове за почивка и погледни места. Екопътеки, интерпретирани маршрути, класни стаи на открито помагат да се открие природата по естествен и вълнуващ начин.


Туристическите маршрути и границите на Националния парк и резерватите, намиращи се на територията му, са маркирани и обозначени на терен според правилата за полагане на туристическа и нетуристическа маркировка. Повече за маркировъчните знаци в защитените територии може да намерите тук.


Паркът попада на територията на 5 области и 9 общини. Населените места в тях привличат със своето спокойствието, близост до природата, културно-исторически забележителности, възрожденски дух, традиции, балканджийска атмосфера, възстановки на автентични народни обичаи.

 

·        При посещение на Национален парк Централен Балкан е задължително да се спазват установените правила за поведение:

 
                                I. НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН СЕ ЗАБРАНЯВА:
 
1. Движението и престоя на МПС, без разрешително от ДНП, извън определените и обозначените за тази цел пътища, както следва:
o    Парков участък (ПУ) “Тетевен”:
- с. Рибарица (р. Заводна) – х. “Вежен”;
- р. Малка Капешница – ПД “Кордела”;
o    ПУ “Троян”: Троян – Кърнаре;
o    ПУ “Троян”: с. Чифлик – х. “Хайдушка песен”
o    ПУ “Стоките”:
- Лъгът – х. “Мазалат”;
- кв. Видима – м. Мазането;
o   ПУ “Тъжа : с. Тъжа – хотел “Табите”– кв. Острец, с отсечката до х. “Равна”;
o   ПУ “Калофер”: Мъжки манастир - поляна отд. 410-1 и поляна отд. 410-3;
o   ПУ “Клисура”: с. Хр. Даново – Дамлъ дере;
2.  Ловуването, носенето и превозването на огнестрелно оръжие и боеприпаси, с изключение на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.
3.  Взривяване и внасяне на взривни материали.
4.  Замърсяването на терените и водите с отпадъци.
5.  Сечта и унищожаването на дървета и храсти.
6.  Унищожаването на скални образувания, както и събирането на вкаменелости и минерали.
7.  Бивакуването, извън обозначените за това места.
8.  Катеренето, извън разрешените за това места.
9.  Събирането/ улавянето на редки и защитени видове растения и животни.
  

                                                                     II. ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА

Забранява се:
 
1. Паленето на огън на открито извън обозначените и обезопасени за целта места.
2. Оставянето на огъня без наблюдение и напускане на мястото, преди той да бъде изгасен.
3. Изхвърлянето в огъня на лесно запалими изкуствени материи, масла и др. вид запалими течности.
4. Използването на запалимо оборудване и материали – сигнални ракети, димки, пиратки, запалителни или трасиращи боеприпаси, взривни вещества и др.
5. Оставянето и изхвърлянето на леснозапалими течности, не загасени угарки, масла и др.
6. Изхвърляне, заравяне или изгаряне в районите на инфраструктурните обекти на строителни, битови и други отпадъци, особено стъклени, метални и такива, съставени от лесно запалими материали.
Централен Балкан - Интерактивна карта с GPS данни
Новини
Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан" проведе първи инициативи за Световния ден на Земята - 22 април
20/04/2017
Дирекцията на Национален парк (ДНП) „Централен Балкан“ проведе първите си...
Възможности зa нови партньорства
20/04/2017
Днес, Директорът на Дирекция „НП Централен Балкан“ се срещна с автора на...
Процедура за случайно разпределение на свободни пасища в Националния парк
18/04/2017
Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на...
Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg