15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Васильовска планина

ЗА ВАСИЛЬОВСКА ПЛАНИНА
Васильовската планина е най-високата част на Предбалкана. Неин орографски и хидрографски център е връх Васильов (1490 м). Той е дал и името на планината, от гръцкото “василевс” – цар. И наистина има нещо царствено в масивния конус на върха и надиплените като мантия негови склонове.
От върха изхождат ридове, които се простират във всички географски посоки. В източна и западна посока са разположени най-дългите ридове, които са приети за главно било на планината.
Ридът, започващ от югоизточния склон на върха, завива на юг и се понижава до седловината Печковец. Връх Богой не доминира значително над билото на рида, което е заравнено. На изток от рида се намират ридовете Кончетата и Турлата, а на запад – ридовете Явор дял и Зелениковец. Ридът, който започва от южния склон на връх Васильов, носи името Дебели дял. Той е ограничен от долините на реките Бели Вит и притоците й Дебелщица и Васильовска.
Най-дългия рид с посока запад-северозапад достига долината на река Вит с рида Бальов рид. Върху билото на рида от връх Васильов на запад се редят върховете Тръса, Зедя, Страгон, Голеш (1127 м), Градска могила (1260 м), Койнец (1212 м), Остър Пантелей (1008 м), Кукуруз (1250 м), Висок (1201 м), Близнаците, Свинище, Петкова могила (1073 м) и Голямата чука.
По-значителни понижения на билото са седловините Къртичевец, Бивола, Палтен, Бабинци, Обелено буче, Превлаката и Крушова поляна.
На север от главното било на планината се отправят няколко рида, от които най-голям е ридът Стенето с върховете Сокол, Чута (970 м) и Яворът.

ПОЧВИ
Във Васильовска планина има сиви горски почви, които са образувани под дъбови и габърови гори, върху богата в карбонатно отношение геоложка основа. Във високите части на планината има кафяви горски почви, образувани под стари букови гори.

РЕКИ
Главна отводнителна артерия на Васильовската планина е река Вит с нейните начални притоци Бели Вит и Черни Вит. Долините на повечето реки в региона са тесни, дълбоки и V-образни. Крайречните им тераси са тесни. Най-голяма и широка е крайречната тераса на река Вит на север от село Гложене.

КЛИМАТ
Климатът тук е умерено континентален с отклонения в зависимост от надморската височина. Зимата е сравнително мека в долината на река Бели Вит. Снегът се задържа повече по склоновете със северно изложение, главно по планинските улеи. Пролетта закъснява в зависимост от надморската височина. Лятото е прохладно. Есента е ведра и свежа поради липсата на мъгли.

РАСТИТЕЛНОСТ
В Тетевенския край се намира най-широкият пояс букови гори в България. Срещат се още дъб, смърч, ела, бяла мура, келяв габър, елша. Широколистните гори са примесени с липа, явор, орех, осен, дрян и леска. От храстовидните видове се срещат глог, шипка, къпина, люляк и бъз. Тревистите растения са представени от билки като беладона, чемерика, левурда, иглика, риган, подбел, кантарион, мащерка и лишеи.

ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
Горите, ливадите и бистрите води на Васильовската планина са естествен дом за сърната, дивата свиня, мечката, лисицата, пора, язовеца, таралежа и заека, орела, сокола и ястреба, коса, сойката, кукувицата, славея, синигера, врабеца и стърчиопашката, мряната, клена и балканската пъстърва.
Адрес на обекта: Стара планина
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg