Добив на дървесина

17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В проявата се включиха експерти и служители от парковата охрана, които прочистиха от битови отпадъци защитената територия в района на м. Беклемето, части от Международния туристически маршрут Е 3 и от прохода Троян – Кърнаре.

Виж повече  >>
11/09/2018 Биосферните паркове „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ в Германия ще си сътрудничат

Биосферен парк „Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска гора“ в германската провинция Тюрингия ще си сътрудничат.

Виж повече  >>
16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население

Характеристика - До 7 дни от подаване на документите в ежегодно установявания за поддържащи и възстановителни работи в горите и горския фонд на НП ЦБ период

Правно основание  -  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии

Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.26 От 1 април 2016 г.)

Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания), компетентен орган - ДНП

Заповед за оперативен план 2018

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7


Приложение №8

Приложение №9


Принципи и процедури за ползване на дървесина

Заявления за ползване на дървесина


Заповеди, разрешаващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2018 г.:
 

Заповед РД-172/03.08.2018 г. 

Заповед РД-202/03.09.2018 г. 

Заповед РД-206/04.09.2018 г. 

Заповед РД-208/05.09.2018 г. 

 

Заповед РД-210/10.09.2018 г.

Заповед РД-211/10.09.2018 г.

Заповед РД-213/12.09.2018 г.

Заповед РД-214/18.09.2018 г.

Заповеди, отказващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2018 г.:

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg