Добив на дървесина

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население

Характеристика - До 7 дни от подаване на документите в ежегодно установявания за поддържащи и възстановителни работи в горите и горския фонд на НП ЦБ период

Правно основание  -  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии

Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.26 От 1 април 2016 г.)

Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания), компетентен орган - ДНП

Заповед за оперативен план 2018

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7


Приложение №8

Приложение №9


Принципи и процедури за ползване на дървесина

Заявления за ползване на дървесина


Заповеди, разрешаващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2018 г.:
 

Заповед РД-172/03.08.2018 г. 

Заповед РД-202/03.09.2018 г. 

Заповед РД-206/04.09.2018 г. 

Заповед РД-208/05.09.2018 г. 

 

Заповед РД-210/10.09.2018 г.

Заповед РД-211/10.09.2018 г.

Заповед РД-213/12.09.2018 г.

Заповед РД-214/18.09.2018 г.

Заповед РД-223/01.10.2018 г.

Заповед РД-224/02.10.2018 г.

Заповед РД-225/02.10.2018 г.

Заповед РД-232/10.10.2018г. 

Заповеди,
 отказващи
 ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2018 г.:

Заповед РД-226/02.10.2018 г.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg