Добив на дървесина

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

 

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното населениеХарактеристика - До 7 дни от подаване на документите в ежегодно установявания за поддържащи и възстановителни работи в горите и горския фонд на НП ЦБ периодПравно основание  -  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територииПроцедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания), компетентен орган - ДНП

Заповед за оперативен план 2017


Приложение №1


Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5


Приложение №6

Приложение №7


Приложение №8

Приложение №9


Принципи и процедури за ползване на дървесина

Заявления за ползване на дървесинаТакса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.26 От 1 април 2016 г.)


Заповеди, разрешаващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2017 г.:
 

Заповед РД-206/12.09.2017 г. 


Заповед РД-207/14.09.2017 г.


Заповед РД-208/15.09.2017 г.

Заповед РД-209/18.09.2017 г.

Заповед РД-211/21.09.2017 г.

Заповед РД-220/26.09.2017 г.

Заповед РД-224/29.09.2017 г.

Заповед РД-228/03.10.2017 г.

Заповед РД-231/06.10.2017 г.

Заповед РД-232/09.10.2017 г.

Заповед РД-236/09.10.2017 г.

Заповед РД-239/13.10.2017 г.

Заповед РД-243/19.10.2017 г.

Заповед РД-244/19.10.2017 г.

Заповед РД-245/19.10.2017 г.

Заповед РД-254/01.11.2017 г.


Заповеди, отказващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2017 г.:Заповед РД-241/18.10.2017 г.
 

Заповед РД-242/18.10.2017 г.


 

Административен регистър на издадените актове

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg