Добив на дървесина

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

 

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното населениеХарактеристика - До 7 дни от подаване на документите в ежегодно установявания за поддържащи и възстановителни работи в горите и горския фонд на НП ЦБ периодПравно основание  -  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територииПроцедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания), компетентен орган - ДНП

Заповед за оперативен план 2017


Приложение №1


Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5


Приложение №6

Приложение №7


Приложение №8

Приложение №9


Принципи и процедури за ползване на дървесина

Заявления за ползване на дървесинаТакса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.26 От 1 април 2016 г.)


Заповеди, разрешаващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2017 г.:
 

Заповед РД-206/12.09.2017 г. 


Заповед РД-207/14.09.2017 г.


Заповед РД-208/15.09.2017 г.

Заповед РД-209/18.09.2017 г.

Заповед РД-211/21.09.2017 г.

Заповед РД-220/26.09.2017 г.

Заповед РД-224/29.09.2017 г.

Заповед РД-228/03.10.2017 г.

Заповед РД-231/06.10.2017 г.

Заповед РД-232/09.10.2017 г.

Заповед РД-236/09.10.2017 г.

Заповед РД-239/13.10.2017 г.

Заповед РД-243/19.10.2017 г.

Заповед РД-244/19.10.2017 г.

Заповед РД-245/19.10.2017 г.

Заповед РД-254/01.11.2017 г.


Заповеди, отказващи ползването на дървесина на територията на НП "Централен Балкан" през 2017 г.:Заповед РД-241/18.10.2017 г.
 

Заповед РД-242/18.10.2017 г.


 

Административен регистър на издадените актове

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg