Лечебни растения

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели


Характеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план, а за събиране на боровинки - след обявяване на начална дата на кампанията за съответната година със Заповед на Директора; Индивидуален административен акт се издава в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението


Правно основание  -  ЗЛР, чл. 21, ал. 2


Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания); Компетентен орган - ДНП


Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)
 


Списъци на получилите позволителни за събиране на лечебни растения през 2020 г.:

Заповед РД-97/10.07.2020 г.
Заповед РД-102/15.07.2020 г.
Заповед РД-104/16.07.2020 г.
Заповед РД-105/17.07.2020 г.
Заповед РД-106/20.07.2020 г.
Заповед РД-109/21.07.2020 г.

Заповед РД-110/22.07.2020 г.
Заповед РД-113/24.07.2020 г.
Заповед РД-114/27.07.2020 г.
Заповед РД-116/28.07.2020 г.
Заповед РД-117/29.07.2020 г.
Заповед РД-119/30.07.2020 г.
Заповед РД-123/03.08.2020 г.
Заповед РД-130/06.08.2020 г.
Заповед РД-135/13.08.2020 г.

Заповед РД-142/17.08.2020 г.
Заповед РД-144/18.08.2020 г.
Заповед РД-146/19.08.2020 г.

Заповед РД-148/21.08.2020 г.
Заповед РД-150/24.08.2020 г.
Заповед РД-154/26.08.2020 г.
Заповед РД-156/31.08.2020 г.

 


Годишен план, образци и формуляри:


Заповед за утвърждаване на Годишен план за ползване на лечебни растения 2020

Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg