Лечебни растения

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели


Характеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план, а за събиране на боровинки - след обявяване на начална дата на кампанията за съответната година със Заповед на Директора; Индивидуален административен акт се издава в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението


Правно основание  -  ЗЛР, чл. 21, ал. 2


Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания); Компетентен орган - ДНП


Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)
 


Списъци на получилите позволителни за събиране на лечебни растения през 2020 г.:

Заповед РД-97/10.07.2020 г.
Заповед РД-102/15.07.2020 г.
Заповед РД-104/16.07.2020 г.
Заповед РД-105/17.07.2020 г.
Заповед РД-106/20.07.2020 г.
Заповед РД-109/21.07.2020 г.

Заповед РД-110/22.07.2020 г.
Заповед РД-113/24.07.2020 г.
Заповед РД-114/27.07.2020 г.
Заповед РД-116/28.07.2020 г.
Заповед РД-117/29.07.2020 г.
Заповед РД-119/30.07.2020 г.
Заповед РД-123/03.08.2020 г.
Заповед РД-130/06.08.2020 г.
Заповед РД-135/13.08.2020 г.

Заповед РД-142/17.08.2020 г.
Заповед РД-144/18.08.2020 г.
Заповед РД-146/19.08.2020 г.

Заповед РД-148/21.08.2020 г.
Заповед РД-150/24.08.2020 г.
Заповед РД-154/26.08.2020 г.
Заповед РД-156/31.08.2020 г.

 


Годишен план, образци и формуляри:


Заповед за утвърждаване на Годишен план за ползване на лечебни растения 2020

Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg