Лечебни растения

02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Вид административна услуга - Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели


Характеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план, а за събиране на боровинки - след обявяване на начална дата на кампанията за съответната година със Заповед на Директора; Индивидуален административен акт се издава в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението


Правно основание  -  ЗЛР, чл. 21, ал. 2


Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания); Компетентен орган - ДНП


Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)
 


Списъци на получилите позволителни за събиране на лечебни растения през 2019 г.:

Заповед РД-114/15.07.2019 г.
Заповед РД -116/16.07.2019 г.

Заповед РД-118/16.07.2019 г.

Заповед РД-119/17.07.2019 г.
Заповед РД-120/17.07.2019 г.

Заповед РД-124/18.07.2019 г.
Заповед РД-125/19.07.2019г.
Заповед РД-126/22.07.2019 г.
Заповед РД-129/23.07.2019 г.
Заповед РД-135/25.07.2019 г.
Заповед РД-136/26.07.2019 г. 
Заповед РД-137/29.07.2019 г.
Заповед РД-141/30.07.2019 г.
Заповед РД-145/31.07.2019 г.
Заповед РД-147/08.08.2019 г.

Заповед РД-150/05.08.2019 г.
Заповед РД-151/06.08.2019 г.
Заповед РД-153/08.08.2019 г.
Заповед РД-155/09.08.2019 г.
Заповед РД-157/12.08.2019 г.
Заповед РД-161/21.08.2019 г.
Заповед РД-169/09.09.2019 г.


Годишен план, образци и формуляри:


Заповед за откриване на предварително производство по издаване на общ административен акт - Проект на План за ползване на лечебни растения 2019

План за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg