Дипляни

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


 

Национален парк Централен Балкан – ползи с езика на бизнеса

 

       Изданието цели чрез икономическо остойностяване на екосистемните услуги, предоставяни от националния парк, да даде опорни точки за оценка на ползите от защитената територия. Представени с кратко описание са материалните, регулиращи, културни и поддържащи услуги, подчертава се, че за да се запазят тези ползи трябва да се съхрани целостта на защитената територия със съзнанието за дългосрочната им стойност за обществото.

 

Дипляна, едноцветна, автор: Боян Рашев

 

Разпространява се безплатно в офисите на парковата дирекция, партньорските информационни центрове и хижите в парка.

 


 

Буковите гори в Национален парк Централен Балкан – природозащитна ценност и екологични услуги

 

       Изданието представя буковите гори - най-разпространените  и най-ценни гори в парка, едни от най-обширните естествени букови масиви в Европа. Дадена е информация за дървесния вид, за типовете гори, включени в Европейската мрежа НАТУРА 2000. Отделено е място за биоразнообразието в буковите гори и ползите от тях – естествен източник  на природни блага, основни за живота на обществото ни днес и за в бъдеще.

 

Дипляни – цветна и едноцветна, автор: доц. Петър Желев

 

Разпространяват се безплатно в офисите на парковата дирекция, партньорските информационни центрове и хижите в парк.

 


 

Национален парк Централен Балкан – пазител на живи съкровища

 

       Изданието е посветено на изключителното богатство от растителни и животински видове в защитената територия. Екосистемите в парка се разгледани и класифицирани съобразно височинните пояси – горски пояс и безлесна зона, тъй като разпространението на видовете следва определени закономерности в зависимост от условията на средата. Включена е обща характеристика на парка и визитки на 18 от неговите обитатели - животни и растения с висока природозащитна стойност. Изданието е илюстрирано с оригинални цветни рисунки.    

    

Автори: доц. Петър Желев - текст, Георги Пчеларов – художник на илюстрациите, снимки: В. Ганковска, Н. Минков, архив ДНП.

 

Дипляна пълноцветна; на   български и английски език  .

 

Разпространява се в офисите на Парковата дирекция.

 


 


Проект "Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк "Централен Балкан"


 

Страна 1

Страна 2
 Проект "Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в Национален парк "Централен Балкан""
 


Страна 1

Страна 2

 Брошура, представяща биологичното разнообразие на парка


Страна 1


Страна 2


 Брошура Опознайте природата на Национален парк "Централен Балкан"


Страна 1

Страна 2

 


 

Брошура Национален парк "Централен Балкан" Оазис на дивия святИзтегли

 Брошура Резерватите в НП  "Централен Балкан" Тържество на дивата природа


Изтегли
 Брошура НП "Централен Балкан" Подарете си приключение в първичния свят

Изтегли


 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg