На служителите

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 
 
 

 

Служителите от Парковата дирекция
 
При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната, определени от директорите, служители на дирекциите имат право:
 
1. Да извършват проверки, да изискват справки и писмени обяснения за всички дейности в парковете, извършвани от физически и юридически лица;
 
2. На свободен достъп до всички обекти в парка във връзка с извършването на проверки или вземане на проби за установяване на увреждане или замърсяване на околната среда;
 
3. Да изискват съдействие от други държавни органи;
 
4. Да съставят актове за нарушения на действащите нормативни актове в областта на околната среда;
 
5. Да конфискуват вещите и предметите на нарушение по реда на ЗЗТ;
 
6. Да носят униформено облекло и огнестрелно оръжие в предвидените случаи;
 
7. Да спират МПС в парка и контролните пунктове за проверка;
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg