Законови правомощия

22/05/2018 Денят на биологичното разнообразие беше отбелязан в детска градина в Габрово

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира празник в габровската детска градина „Радост“–1, група „Пчелица“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Експерт от дирекцията запозна малчуганите с дивите животни и заедно потърсиха техни „роднини“ сред домашните животни. Децата разгледаха с интерес паячета под лупа и после ги нарисуваха. Запознанството с Парка и дивата природа ще продължи с подарените от Дирекцията образователни материали.

Виж повече  >>
18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


Дирекция „Национален парк Централен Балкан” е образувана на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 49 от Закона за защитените територии със Заповед № РД-506/29.12.1998 г. (изменена със Заповед № РД-75/03.02.2006 г.) на Министъра на околната среда и водите, като самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите със седалище в гр. Габрово и предмет на дейност:

-    управление и охрана на национален парк Централен Балкан;

-    прилагане на Плана за управление;

-    възлагане на дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените планове и проекти;

-    координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и лица;

-    мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни;

-    санкциониране на нарушители.

 

Като защитена територия, паркът се управлява съгласно приет от Министерски съвет с решение № 522 от 04.07.2001 г. План за управление за периода 2001-2010 г. Планът за управление на национален парк Централен Балкан е основният официален документ, отнасящ се до особеностите и ценността на биологичното разнообразие на парка и до конкретните проблеми на опазването му.

 

Съгласно чл. 50 от Закона за защитените територии, в изпълнение на своите правомощия, директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” (ДНПЦБ):

1. осъществява управлението на националния парк (НП);

2. организира разработването на 10 годишния План за управление на парка;

3. прилага Плана за управление в НП и осъществява охраната в него;

4. възлага изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности, туристически дейности в парка;

5. издава годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите в съответствие с устройствените и технически планове и проекти;

6. издава разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, с изключение на такива от лечебните растения в НП в съответствие с устройствените и технически планове и проекти;

7. контролира дейностите на ползвателите на гори, земи и водни площи;

8. координира и контролира прилагането на плановете за управление в областта на научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица;

9. организира мониторинг върху качествата на компонентите на околната среда;

10. организира функционирането на посетителски центрове;

11. санкционира нарушители в предвидените случаи.

 

В изпълнение на чл. 51 от Закона за защитените територии, Министърът на околната среда и водите е утвърдил Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (ПУДДНП).

Съгласно чл. 4 от ПУДДНП, дирекциите:

1. участват в процеса на разработването на планове за управление и устройствени и технически планове и проекти, като:

а) изготвят и внасят в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;

б) възлагат разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в ПУ и устройствените планове;

в) предоставят наличната информация, необходима за разработването на плановете и проектите;

г) подготвят становища по плановете и проектите и участват в процеса на тяхното приемане;

2. прилагат плановете и проектите по т. 1, като:

а) възлагат изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

б) разработват, организират и координират провеждането на образователни и просветни програми за посетители на парковете и местното население;

в) организират изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;

г) реализират предвидените противопожарни мероприятия;

д) контролират спазването на нормите, режимите и условията, залегнали в плановете за управление за различните зони на парковете;

е) осъществяват общ контрол по спазване на екологичното законодателство;

3. издават разрешителни за паша, събиране на билки, горски плодове, гъби и др., както и за поддържащи и възстановителни дейности в горите;

4. контролират съответните органи, организации и лица по спазване на:

а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности по т. 2, буква "а";

б) условията на концесионни договори;

в) разрешителните по т. 3;

г) решения по ОВОС;

5. охраняват парковете, вкл. опазването им от пожари, като:

а) организират охраната по охранителни участъци;

б) организират подвижна охрана в определени райони и сезони;

в) осигуряват функционирането на контролни пунктове;

г) осигуряват специализирано наблюдение в пожароопасния сезон;

6. осъществяват мониторинг върху:

а) състоянието на природни екосистеми и съобщества, както и върху състоянието на популациите на защитени и редки растителни и животински видове;

б) състоянието на други компоненти на околната среда - въздух, води, почви;

в) туристическото натоварване;

7. организират и поддържат база данни за: горите; растителните и животинските видове и хабитати под специален режим; флористичното, растително и фаунистично разнообразие; туристическото натоварване и потенциал; културно-историческите и други обекти и дейности на територията на парковете и прилежащите им райони;

8. предоставят информация за парка на заинтересувани организации и лица;

9. изготвят становища по ОВОС, по искания за строителство и други дейности в парковете в случаите, когато те се разглеждат и разрешават от МОСВ;

10. санкционират нарушители в предвидените от закона случаи.

 

Съгласно чл. 7 от ПУДДНП, директорът:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията;

2. е второстепенен разпоредител с бюджетните и други целеви средства на дирекцията;

3. сключва договори за възлагане на дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а" - възлага изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали, съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост по чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии;

4. спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на парка;

5. се разпорежда с ДМА и други основни средства на дирекцията;

6. представлява дирекцията пред централни и местни държавни органи, организации и лица в страната и в чужбина;

7. отчита ежегодно дейността на дирекцията пред МОСВ;

8. издава наказателни постановления за налагане на глоби и определяне на обезщетения в предвидените от закона случаи;

9. издава заповеди за налагане на имуществени санкции в предвидените случаи;

10. представлява дирекцията пред съдебните органи.

 

Съгласно чл. 4 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост, управлението на защитената територия обхваща разработването на целите и задачите на управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането, мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и координирането на дейностите, свързани със защитената територия, в това число и:

1. разработването, прилагането и отчитането на планове за управление;

2. организирането и осъществяването на охраната на защитената територия;

3. контрола по спазване на режима в защитената територия от физическите и юридическите лица, общините, ведомствата и учрежденията;

4. мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;

5. възлагането и/или извършването на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности в защитената територия;

6. възлагането на туристически дейности в защитената територия;

7. издаването на разрешителни по реда на ЗЗТ, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за водите (ЗВ), Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) и Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

8. набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните за съответната защитена територия по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването на специализирани карта и информационна система за тях.

Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Чл. 14 (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

(2) Органите по ал. 1 са юридически лица към министъра на околната среда и водите на бюджетна издръжка и се представляват от съответните директори или упълномощени от тях длъжностни лица.

(3) Ръководителите на органите по ал. 1 са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

(4) Директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции съставят предупредителни и констативни протоколи, издават предписания, заповеди за прилагане на принудителни административни мерки и наказателни постановления.

Чл. 148. (1) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат.

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ.

(3) Контролът се осъществява на национално равнище от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица, а на регионално равнище - от директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове, областните управители и от кметовете на общините или от упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 158 Министърът на околната среда и водите или упълномощени от него лица, директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции прилагат принудителни административни мерки в случаите на:

1. аварийни ситуации, предизвикани от действия или бездействия на собственици или ползватели на обекти и територии;

2. бедствени ситуации;

3. възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората;

4. предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения.

Чл. 166. С наказанията по чл. 165 от ЗООС се наказват и лицата, които:

1. не предоставят на контролните органи съществуващите данни от собствения мониторинг;

2. не спазват условията, предвидени в разрешителните и в решенията по ОВОС;

3. не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл. 155 от ЗООС, издавани от министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица.

 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за лечебните растения, управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните;

2. областните управители;

3. кметовете на общините;

4. директорите на дирекциите на националните паркове;

 

Съгласно чл. 117 от Закона за биологичното разнообразие, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните паркове:

1. контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските планове и програми;

3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този закон;

4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;

5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи.

 

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча:

чл. 66. (1) Контролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите и от Министерството на околната среда и водите.

(2) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по опазването на генетичния фонд.

(5) Горските стражари в поверените им охранителни участъци и служителите по горите по смисъла на чл. 30 от Закона за горите, както и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост, изпълняват функциите и имат правата на ловния стражар.

§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните. В защитените територии - изключителна държавна собственост, обявени със Закона з азащитенит етеритории, изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите.

 

Съгласно  Закона за водите:

чл. 151(5) Министърът на околната среда и водите чрез директорите на дирекциите на националните паркове в границите на територията на националния парк:

1. контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;

2. осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите

 

Съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети:

чл. 10 Директорът на национален парк предприема действия по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 7 при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети по чл. 4, ал. 1, т. 1 на територията на националния парк.

Чл. 56. (2) Директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или оправомощени от тях длъжностни лица в съответствие с компетенциите им по чл. 8, 9, 10 и 12 осъществяват контрол върху дейността на операторите за:

1. изпълнение на задълженията им по закона;

2. изпълнение на предписанията, дадени от компетентните органи;

3. прилагане на превантивните мерки;

4. прилагане на постановените оздравителни мерки;

5. предоставянето на информация;

6. изготвянето и представянето от операторите на доклади

Чл. 58. (1) Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове или оправомощени от тях длъжностни лица в съответствие с компетенциите им по закона налагат принудителни административни мерки при възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или при причинени екологични щети.

 

Съгласно Закона за рибарството и аквакултурите:

чл. 12 (2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим.

 

Административно-наказателни правомощия:

1)        Със Заповед № РД-142/08.04.1999 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 46, т. 1 и чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) да издава наказателни постановления по чл. 81 и чл. 83 от ЗЗТ за извършени нарушения на територията на парка;

2)        Със Заповед № РД-90/05.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен (или упълномощени от него лица) на основание чл. 37, ал. 1, буква „б” от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл. 167 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗЗТ, чл. 77, ал. 1 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) и чл. 130, ал. 1-3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), да съставят актове за установяване на административни нарушения по ЗООС, ЗЗТ, ЗЛР, ЗБР;

3)        Със Заповед № РД-93/05.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗЗТ, чл. 77, ал. 2 от ЗЛР, чл. 130, ал.1-3 от ЗБР, чл. 91, вр. §14 от ПЗР на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 96, вр. § 12 ПЗР на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), да издава наказателни постановления във връзка със съставени актове за извършени административни нарушения по ЗООС, ЗЗТ, ЗЛР, ЗБР, ЗРА, ЗЛОД;

4)        Със Заповед № РД-49/20.01.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, служителите от парковата охрана от ДНПЦБ са определени да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 124, 125 и 128в от ЗБР и директорът на ДНПЦБ е упълномощен на основание чл. 37, ал. 1, буква „б”, чл. 47, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 130, ал.1-3 от ЗБР, да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по реда на ЗАНН, за нарушения по чл. 124, 125, 128б, ал. 1 и чл. 128в от ЗБР.

5)        Със Заповед № РД-623/16.09.2009 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание чл. 65, ал. 1 и чл. 57 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и във връзка с чл. 11, ал. 5 от ЗООС, осъществява контрол за прилагане на постановените превантивни мерки, всички приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други фактори, причинили екологични щети и прилагането на постановените оздравителни мерки.

 

Други правомощия:

1)       Със Заповед № РД-151/17.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 от ЗООС, да съгласува преустройството и промяната на предназначението на съществуващите обекти в националните паркове, за които не се изисква ОВОС и/или ОС;

2)       Със Заповед № РД-152/17.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, директорът на ДНПЦБ е оправомощен на основание § 7 от ЗЗТ във връзка с  чл. 11, ал. 1, т. 5 от ЗООС, да съгласува дейности в националния парк, ако липсва план за управлине или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четири от ЗЗТ.

 

 

 

 

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg