Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Актуално

01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
14/02/2024

Мечката позната или не?

Това беше дискутирано с децата от ОУ „Христо Г. Данов“ в гр. Клисура. Темата е част от образователната програма за 2024 г. на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Виж повече  >>
09/02/2024

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ посети децата от школата по изобразително изкуство при НЧ „Развитие – 1870“ гр. Севлиево.

Петнадесет деца на различна възраст участваха активно в дискусиите за значението на растенията в природата и правила за поведение, при посещение и пребиваване в защитени територии.

Виж повече  >>
05/02/2024

Покана за среща във връзка с разработване на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ кани кандидат-ползвателите на пасища в Националния парк на информационна среща за запознаване с предстоящи промени в начина на ползване на пасищните ресурси в националните паркове в България.

Виж повече  >>
31/01/2024

На 30 януари служители на Парковата дирекция гостуваха на социалната услуга за деца и семейства в риск Център за обществена подкрепа – гр. Карлово.

Там те демонстрираха оборудване, с което инспекторите от Парковата охрана и експертите от Парковата дирекция си служат в изпълнение на ежедневните си служебни задължения и задачи за охрана и опазване на биологичното разнообразие на територията на Националния парк.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 Проект „Създаване на цялостен бранд на Биосферен парк „Централен Балкан“


Цел: Разработване на разпознаваема марка на разширения и преименуван през 2017 г. Биосферен парк с цел идентифициране на местни продукти и услуги.
 
Дейности:
  • Организиране на конкурс за избор на лого/ слоган на бранд Биосферен парк „Централен Балкан“ с участието на асоциирани към ЮНЕСКО училища.
  • Регистриране на Бранда.
  • Провеждане на тематични срещи, насочени към производителите на храни и напитки и доставчиците на туристически услуги с цел изготвяне на критерии и механизъм за присъждане на Бранда.
  • Пилотно въвеждане на изработената система и връчване на Бранда на подбрани кандидати.
  • Организиране на събитие/ базар за промотиране на местни производители и доставчици на услуги, както и целите, резултатите и ползите от проекта.
  • Създаване на информационни материали.
Дейностите се реализират на територията на преходната зона на Биосферния парк – общините Карлово, Троян, Севлиево, Антон и Павел баня.

Финансиране: 16 хил. щатски долара по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО

Срок: 31 декември 2021 г.