Актуално

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

През месец октомври 2019 бе подписано споразумение за партньорство между Биосферен резерват „Тюрингска гора“ и Биосферен парк „Централен Балкан“ с цел обмяна на опит и сътрудничество за постигане целите на План за действие в Лима (2016-2025) и комуникационните функции на EuroMAB мрежата. В периода 11 – 15 ноември 2019 г. на територията на БР „Тюрингска гора“ се проведе съвместен двустранен семинар на тема „Участие в биосферните резервати. Възможности и предизвикателства в „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ (Joint workshop “Participation in biosphere reserves. Opportunities and challenges in Central Balkan and Thuringian Forest”). През месец юни 2020 предстой домакинстване на „Централен Балкан“ на продължаващите семинари и  обмяна на опит. Проектът е финансиран от BFN – Германска федерална агенция за опазване на природата.
 
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg