14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Благороден елен (Cervus elaphus)


За вида

Впечатляващ с достолепната си осанка, благородният елен е втори по големина европейски елен. При мъжките – наречени рогачи, средната дължината на тялото е 250 см, височината при холката е средно 152 см, а средното тегло 235 кг. Женските (наричани кошути) са по-дребни.

Козината му е къса и червеникавокафява през лятото, потъмнява през зимата до сивокафява. Малките еленчета са с петниста козина и често лежат на земята, така че са много трудно забележими.

Рогата на благородния елен са импозантни – достигат до 91 см и тежат до 3 кг всеки. Сменят се всяка година. Опашното огледало е жълтеникаво.

Този царствен вид е активен привечер, през нощта и рано сутрин. Обича да се търкаля в тинята. Извън периода на разгонване, мъжките образуват малки групи. Кошутите с рожбите си живеят на отделни немногобройни стада.

Легенди

В древността благородният елен е бил смятан за помощник на шаманите – съществуват много негови изображения и пластики в пещери, скални навеси и даже в църкви от Средновековието. Според легендите веднъж в годината – на празника Свети Константин и Елена, той сам идвал при хората, за да бъде принесен в жертва. Извън жертвоприношението съществувала забрана да се убива.

Разпространение

Благородният елен се среща повсеместно в Парка. Обича широколистните гори с, в които почива и малките вътрешни котли (горски поляни), където излиза да пашува. През размножителния период, елените в Парка обикновено извършват миграция от южните към северните склонове. Най- големите сватбовища са именно от север, а едни от най- величествените мъжки екземпляри могат да се видят около масива Триглав. През зимата често се извършва обратната мигрция- към южните склонове, които придлагат по- добри условия за презимуване.    

Консервационен статус

Благородният елен е обект на лов в околните на Парка горски стопанства само през разрешен през годината период. На територията на НП Централен Балкан ловът не е разрешен!

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg