22/04/2019 Експерти от парк „Централен Балкан“ проведоха открит урок за Деня на Земята

Тази година мотото на инициативите е „Защитете биологичните видове“. Средношколците бяха запознати защо световната общност обръща вниманието на милиони хора, че унищожаването на местообитанията, неразумната експлоатация на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света. За да опазваме видовете, трябва да ги познаваме, затова учениците бяха запознати с редки и защитени видове от флората и фауната на Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
15/04/2019 Окончателен график за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

​На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г. утвърден със Заповед № РД-37/25.02.2019 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
11/04/2019 График за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
28/03/2019 Буковите гори на национален парк „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи вчера на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum)


За вида

Тя е най-дребната ни кукумявка – теглото й достига едва 75 гр., при по-едрите женски. Крилата са къси и закръглени, а главата със слабо очертан лицев диск. Веждите й изглеждат големи и светли. Врабчовата кукумявка изглежда доста “опърпана” на външен вид с кафеникавата си одежда. Коремът и гърбът са леко светли.


Врабчовата кукумявка е непредпазлива и много любопитна – известни са случай, когато се приближава на 5-6 м от хората и любопитно ги разглежда през клоните на дърветата. Присъствието на куче особено силно привлича любопитството и.

Тази кукумявка е изключително нежна с партньора си. През брачния период е изключително гласовита, а песента и е много мелодична. Целият репертоар е разнообразен от мелодични звуци, продължава около половин час и завършва с флейтови трели. Врабчовата кукумявка снася 4—7 яйца и ги мъти упорито, като напуска гнездото само при непосредствена опасност. През цялото време мъжкият осигурява храната. След излюпване на малките, женската грижливо чисти гнездото от остатъци от черупки, храна и погадки, натрупали се през време на мътенето. Мястото за смет е около дънера на дървото с хралупата. По тези остатъци може и да се открие иначе потайното и гнездо.


Разпространение

Видът е широко разпространен в цяла Европа. У нас е най-рядко срещаната сова. Прадедите й са успели да завземат само малки територии от България.
Обитава старите смърчови гори, също смесени иглолистни и буково- елеви гори. Гнезди в стари хралупи на кълвачи – основно на големия пъстър кълвач. Охотно се заселва и в гнездилки. През цялата година издава присъствието си с характерен призивен звук, наподобяващ монотонно подсвиркване. Основната й плячка са гризачите и дребните пойни птици.

Консервационен статус

Защитен вид  според  Закон за биологичното разнообразие. В Червената книга на България врабчовата кукумявка попада в категория "изчезнал вид". Прослушването на гнездовите й райони в Парка по нощни маршрути позволи изважването на врабчовата кукумявка от списъка на изчезналите у нас сови. Популацията й е застрашена в национален мащаб. Включена е в Бернската конвенция (Приложение II) и Директивата за птиците (Приложение I). Видът и неговите местообитания са  приоритетни за опазване в Централен Балкан.


Повече информация...

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg