02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Рис (Lynx lynx)

За вида

Рисът е  най- голямата котка в Европа. Козината му е  жълтеникава до червеникавокафява с тъмни петна. Има къса опашка, дълги силно окосмени крака и широки лапи. Триъгълните му уши завършват със снопче черни косми на върха- типичнити за риса "пискюли", а отстрани на муцуната се оформят красиви бакенбарди.

Рисът води потаен начин на живот. Ловува нощем, разчитайки на острото си  зрение и слух. Умее също да се катери и да плува. Храни се основно с бозайници- сърни, зайци, гризачи, малките на дивата коза и дивата свиня.

Местообитание

Рисът обитава разнообразни хабитати. Най- подходящи за него в Парка са иглолистни и смесени широколистни гори с гъст подлес.


Консервационен статус и разпространение
 

Рисът е вид, изчезнал от българската фауна, в резултат на човешката преса- лов, горска сеч, безпокойство. Същедтвуват резица данни за наблюдения и следи от него, но те не са потвърдени. Включен е в Червената книга на България в категория "изчезнал". Защитен от закона за биологичното разнообразие. 

В миналото вида е обитавал Странджа, Централна и Западна Стара планина, Осогово, Краище и др. Понастоящем Дирекцията на НП Централен Балкан оценява целесъобразността и възможностите за успешна реинтродукция на риса в защитената територия.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg