15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
10/09/2020 Достигната е квотата за движение с МПС до вр. Ботев за 13 септември

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 13.09.2020 г. (неделя).

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Скален орел (Aquila chrysaetos)


За вида
 

Скалният орел е най-едрият орел, срещащ се в Стара планина, с размах на крилата до 225 см. При възрастните главата и задната част на шията са жълтеникави със златист оттенък, перата са заострени, копиевидни и приличат на грива. Останалото оперение е тъмнокафяво, с широка и неясна черна ивица на върха на опашката, която при полет е по-широка от тази на царския орел. Младите до 3-4 години са с тъмнокафява окраска, с бяла основа на маховите пера.

Местообитание

Обитава трудно достъпни скални райони . Гнезди по скали и рядко по дървета. Преследва плячката си в полет и често пикира. Характерно за него е, че разчупва костенурки като ги пуска отвисоко върху скалите. В Парка в хранителния му спектър влизат змии, зайци, лисици, диви кози.

Консервационен статус

Защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България в категория "уязвим". Популацията на скалния орел в Парка е с европейско значение.  Включен е в Бернската конвенция, Приложение II, както и в Директивата за птиците, Приложение I.

 


Повече за скалния орел...


 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg