24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>
04/02/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ вид гъба

Листовидна грифола – нов за Националния парк вид гъба, е намерен по време на мониторинг на горите през м. октомври миналата година.

Виж повече  >>
30/01/2020 2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Виж повече  >>
27/01/2020 60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни

Виж повече  >>
21/01/2020 Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Уралска улулица (Strix uralensis)


За вида

Тя е една от най-едрите и най-интересни сови в България. С размах на крилата до 129 см и тегло почти до 1 кг , тя е по-дребна само от бухала. Цветът на оперението и имитира кората на дърво. Спада към тъмнооките сови – ирисът и е тъмнокафяв.


През размножителния период предпочита стари букови и буково-елови гори, с много хралупести дървета и в близост до открити пространства – пасища, ливади, сечища. Размножаването й започва през март, когато в планинските гори все още властва зимата и има дебела снежна покривка. Призивите на мъжкия могат да се чуят по-често в първата половина на нощта и по рядко на разсъмване. Отглежда потомството си на различни места – големи хралупи на високи дървета, полухралупи по изгнили пънове, стари гнезда на дневни грабливи птици или врани, между корените на повалено дърво или направо на земята до някой пън. Понякога обитава и тавани на самотни постройки в гората. Женската не прави гнездо.

Ловува нощем и при полумрак, при облачно и мъгливо време и през деня. Ловния район е в покрайнините на гората – сечища, поляни, ливади, пасища. Основна храна са мишевидните гризачи, но ако те намалеят ги замества със земеровки, жаби и едри насекоми. Честа жертва са и младите, недобре летящи пойни птици.


Хабитат и разпространение

Уралската улулица е широко разпространен в Северна Европа и е реликтен вид. За разлика от всички европейски сови, които намаляват числеността си и териториите, които обитават, тя завладява нови територии и става все по-многобройна. У нас е открита в края на 60-те и началото на 70-те години. Едва в периода 1979 – 1981 год. е установена и през гнездовия период – в резервата Боатин, а през 1982 и в резервата Царичина.

Обитава старите букови и иглолистни гори с хралупести дървета в Парка, а през есенно- зимния сезон често се предвижва към периферията му.

Консервационен статус

Включена е в Червената книга на България като рядък вид. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Попада в Бернската конвенция (Приложение II), изискваща стриктна защита.

 

Повече за вида...

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg