02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)


За вида

Южният белогърб кълвач е “среден на ръст” – достига 25 см. Размахът на крилата му е 39 см. При този вид има ясно изразен полов и възрастов диморфизъм. Мъжките от нашия подвид са с характерно “зебровидно”, непрекъснато от бяла лента оперение по гърба, за разлика от тези от номинантния вид - техните гърбове са бели. Челото е белезникаво, а основната част от главата е червена. Плещите на белогърбите кълвачи са черни. Женските се отличават от половинките си по липсата на червените “шапки”.

Хабитат

Най-често ще срещнете този вид в старите иглолистни гори, а ще го разпознаете по силния крясък “кик-кик”, който издава. В парка обитава старите букови и буково–елови гори.
Храни се основно с насекоми.

Консервационен статус

Над 1% от световната популация на този подвид се опазва в Централен Балкан. Попада в Приложение II на Бернската конвенция и Приложение I на Директивата за птиците. Включен e в Червената книга на България, категория "рядък вид". Защитен вид в Закона за биологичното разнообразие.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg