Абиота

14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Рогачева пещера

Тръгвайки от хижа „Рай” на север от билото на Купените, в подножието на скални откоси се вижда долината на река Голяма Бъзовица. Рогачевата пещера е високо над дола, на 1700 м надморска височина. Пещерата е хоризонтална, с дължина около 42 м и постепенно снижаваща се от входа към вътрешността. Образувана е в тектонски натрошен гранит и изветрени шисти. Подобни на нея малки пещери и ниши могат да се видят и по скалните венци над нея.
Поради лесната си достъпност,  тя е известна отдавна на местните хора. Наречена е „рогачева”  заради дивите кози, които намирали подслон там. Както повечето подобни пещери, и тази е била убежище на хайдути и доста по-често – на овчари.
Този тип пещери предлагат убежище и на много петрофилни видове птици, бозайници, влечуги, паякообразни и насекоми, както и на специфична флора. Затова дневните грабливи птици, гарванът-гробар, горската улулица, бухалът, прилепите, гущерите и усойниците не са рядкост там. Обитателите на пещерата са много уязвими от човешкото въздействие и затова не бива да се допускат дейности, които могат да му повлияят неблагоприятно – разрушаване, замърсяване, безпокойство при скално катерене, палене на огън в пещерите.

Днес пещерата попада в резерват „Джендема" и до нея НЕ ВОДИ маркиран маршрут, разрешен за преминаване. Поради това достъпът до пещерата е забранен.
Адрес на обекта: Калоферски Балкан
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg