Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Резервати

01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
14/02/2024

Мечката позната или не?

Това беше дискутирано с децата от ОУ „Христо Г. Данов“ в гр. Клисура. Темата е част от образователната програма за 2024 г. на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Виж повече  >>
09/02/2024

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ посети децата от школата по изобразително изкуство при НЧ „Развитие – 1870“ гр. Севлиево.

Петнадесет деца на различна възраст участваха активно в дискусиите за значението на растенията в природата и правила за поведение, при посещение и пребиваване в защитени територии.

Виж повече  >>
05/02/2024

Покана за среща във връзка с разработване на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ кани кандидат-ползвателите на пасища в Националния парк на информационна среща за запознаване с предстоящи промени в начина на ползване на пасищните ресурси в националните паркове в България.

Виж повече  >>
31/01/2024

На 30 януари служители на Парковата дирекция гостуваха на социалната услуга за деца и семейства в риск Център за обществена подкрепа – гр. Карлово.

Там те демонстрираха оборудване, с което инспекторите от Парковата охрана и експертите от Парковата дирекция си служат в изпълнение на ежедневните си служебни задължения и задачи за охрана и опазване на биологичното разнообразие на територията на Националния парк.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

В границите на Националния парк са обособени 9 резервата  - „Боатин”„Царичина”„Козя стена”„Стенето”„Стара река”„Джендема”„Северен Джендем”„Пеещи скали” и „Соколна”. Категорията "резерват" според нашето законодателство е с най-висока степен на защита и корелира с категория Iа – строг природен резерват,  съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата.

За резервати са обявявени образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Общата им площ в Парка е 20 060.18 ха и съставляват зона Резервати, съгласно зонирането на територията.
 
Със заповеди на Министъра на околната среда и водите в резерватите са определени маркирани пътеки за преминаване на хора, включително с образователна цел.

Дирекция „НП Централен Балкан” извършва дейности по управление и охрана и на два резервата в близост до границите на Парка - резерват „Еленова гора”  и поддържан резерват „Чамджа”.