Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Фауна

12/06/2024

На днешната дата е обявен резерват „Боатин“

Резерват „Боатин” е обявен на 12 юни 1948 г. и е най-старият от деветте резервата в Национален парк „Централен Балкан”.

Виж повече  >>
12/06/2024

ВАЖНО! Провеждане на процедура за случайно разпределение на свободни пасища 2024

На основание т. VII.8. и Приложение №4 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2024 г. утвърден със Заповед № РД-103/23.05.2024 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
06/06/2024

На 5 юни Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Народно читалище „Наука – 1870г.“ гр. Троян, отбелязаха Световния ден на околната среда

Събитието се проведе под формата на информационна среща за граждани от местната общност, под надслов „Заедно за зелено бъдеще“, в сградата на читалището, при засилен интерес.

Виж повече  >>
05/06/2024

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда 5 юни е най-значимата международна проява за действия, насочени към опазване на околната среда.

Виж повече  >>
04/06/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово , обявява конкурс за държавен служител със Заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора, на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
31/05/2024

Организирани посещения за учители, туроператори и екскурзоводи в буковите гори на Националния парк

Целта на посещенията е да се интерпретира в реална среда природното наследство, да се дадат насоки за водене на групи, организиране на занимания на открито, игри и екообразование.

Виж повече  >>
30/05/2024

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ ПАШАТА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

В отговор на публично изразено от някои животновъди недоволство от въведените ограничения за паша на домашни животни на територията на националните паркове, дирекциите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан предоставят обективната информация по темата и изразяват позицията, че тези ограничения не застрашават развитието на животновъдството в България.

Виж повече  >>
30/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово, обявява конкурс за държавен служител, със заповед № РД – 113/30.05.2024 г. на директора на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД –113/30.05.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
29/05/2024

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

От гори и сухи земи до земеделски земи и езера - природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка в съжителството с човека.

Виж повече  >>
28/05/2024

На днешна дата отбелязваме Деня на парковете в България

Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“, отбеляза този ден с инициативата „Да се запознаем с дивите обитатели на НП „Централен Балкан“, която бе проведена в двора на Парковата дирекция.

Виж повече  >>
27/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000

Във връзка с Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000, Дирекция „НП Централен Балкан“, в партньорство с Народно читалище "Васил Левски-1861г." – Карлово, проведоха информационна кампания, под надслов „Мисли еко, бъди еко“.

Виж повече  >>
23/05/2024

Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 23 май 2024 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
21/05/2024

Днес отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

На 21 май 2024 г. отбелязваме 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Виж повече  >>
20/05/2024

НА 20 МАЙ ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПЧЕЛИТЕ

Днес отбелязваме Световния ден на пчелите и всички опрашители, които в последните няколко години са сериозно застрашени от изчезване. Сега е моментът, в който да си дадем сметка колко важни са опрашителите за нашето качество на живот и нашето бъдеще.

Виж повече  >>
15/05/2024

На днешна дата отбелязваме Световния ден на климата.

Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Виж повече  >>
14/05/2024

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС).

Във връзка с това Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, с партньорството на НЧ „Васил Левски -1861“ – гр. Карлово, организират инициатива под надслов „Мисли еко, бъди еко“. Тя ще се проведе на 22 и 23 май от 14 -18 00 ч., в сградата на читалището. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни от местната общност.

Виж повече  >>
13/05/2024

Парков служител на Дирекция „НП Централен Балкан“, изнесе беседа на ученици в ОУ „Ран Босилек „- Габрово.

На 10-май експерт от Парковата дирекция, изнесе беседа на 65 ученици от трети клас в ОУ Ран Босилек Габрово. Темата на беседата бе „Пчелата-неуморният работник“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024г.

Виж повече  >>
07/05/2024

Експерт от парковата дирекция изнесе беседа в ОУ „Ран Босилек“ в Габрово

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ изнесе беседа на деца от 3-ти клас в ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово. Темата на беседата, която се проведе на 30 април, беше „Хранителни вериги в дивата природа“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024 г.

Виж повече  >>
29/04/2024

Проведени са образователни инициативи по случай Деня на Земята

Тази година Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Деня на Земята, чрез образователни занимания за най-малките. На 22, 26 и 29 април, експерти от Парковата Дирекция посетиха ДГ „Радост“ в гр. Севлиево, СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Габрово.

Виж повече  >>
23/04/2024

Оповестен е проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Планът се изготвя в съответствие със Закона за защитените територии и има за цел да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на Национален парк „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Виж повече  >>
22/04/2024

Честит Ден на Земята!

Днес отбелязваме Деня на Земята! Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics).

Виж повече  >>
15/04/2024

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Виж повече  >>
12/04/2024

Открита процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-1/11.04.2024 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Виж повече  >>
10/04/2024

Експерти от Парковата дирекция проведоха образователна разходка с ученици от ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

Експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ придружиха ученици от 5 „а“ клас в ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“, Габрово в организирана разходка в околностите на града.

Виж повече  >>
10/04/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и читалището в село Антон отбелязаха Седмицата на гората

В рамките на Седмицата на гората в периода 1-5 април Дирекция „НП Централен Балкан“ представи изложба в сградата на читалището в с. Антон на призовите творби от конкурса за детска рисунка „Четири сезона в централен Балкан“ 2023 г.

Виж повече  >>
09/04/2024

Заловени са нарушители с дългоцевно огнестрелно оръжие на територията на Национален парк „Централен Балкан“

По сигнал на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е проведен обиск от служители на Районното управление на МВР в Троян, при който е установено, че две лица са внесли на територията на Национален парк „Централен Балкан“ дългоцевно огнестрелно оръжие.

Виж повече  >>
05/04/2024

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“. През 1962 г. е обявен за народен парк, прекатегоризиран е в резерват през 1979 г. С площ почти 3600 хектара резерватът е вторият по големина в Национален парк „Централен Балкан“ след Джендема.

Виж повече  >>
01/04/2024

Седмицата на гората 2024

През 2024 г. от 1 до 7 април честваме седмицата на гората.

Виж повече  >>
01/04/2024

1 април – Международен ден на птиците

На днешна дата отбелязваме Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.

Виж повече  >>
28/03/2024

Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ става на 71 години

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България.

Виж повече  >>
27/03/2024

Среща със заинтересовани страни за представяне на Годишен план за паша и ползване на сено

На 2 април 2024 г., вторник, в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово (гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ №1), между представители на Дирекция „НП Централен Балкан“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка ще се проведе среща.

Виж повече  >>
26/03/2024

Водата – извор на живот.

По случай Световния ден на водата, на 25 март, експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ проведоха екозанимание на тема „Водата в природата около нас“ с деца от 1-ви до 3-ти клас, от ОУ „Иван Вазов в гр. Габрово.

Виж повече  >>
26/03/2024

Изложба детски рисунки

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и НЧ "Христо Ботев - 1925" село Антон, имат удоволствието да Ви поканят на Официално откриване на изложба, на детски рисунки от конкурса на Д „НПЦБ“ „Четири сезона в Централен Балкан“.

Виж повече  >>
22/03/2024

Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
22/03/2024

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“

Виж повече  >>
01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
08/12/2023

Забрана за движение по път път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“

ъс Заповед на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" се забранява .движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“.

Виж повече  >>
24/10/2023

Състояха се празници на Биосферен парк „Централен Балкан“ в общините Карлово и Антон

Под надслов „Биосферен парк „Централен Балкан“ - Общо бъдеще за хората и природата“ протекоха събитията на 20 октомври в село Антон и на 21 октомври в град Карлово. Местата не са избрани случайно, т.к. двете населени места са административни центрове в две от петте общини от преходната зона на Биосферния парк.

Виж повече  >>
10/10/2023

Град Троян бе домакин на втория празник на Биосферен парк „Централен Балкан“

В съботния ден (7 октомври) в пространството пред Туристически информационен център град Троян се състоя второто фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Троян.

Виж повече  >>
03/10/2023

Проведе се първият празник на Биосферен парк „Централен Балкан“ в град Севлиево

В неделния ден (1 октомври) на централния градски площад в град Севлиево се състоя фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Севлиево.

Виж повече  >>
26/09/2023

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира събитийни прояви в продължение на инициативата „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“

Програмата на събитията включва демонстрации на занаяти и дегустация на местни продукти, екозанимания за деца, музикална програма – народно творчество, дискусионен панел за добри практики за устойчиво развитие на териториите, фото изложба и информационен щанд за двете ЮНЕСКО отличия в региона.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 


Значението на Стара планина и Национален парк „Централен Балкан” за опазването на фаунистичното разнообразие на България произтича от няколко важни факта:
 
  1. Височинно-поясното положение на НП „Централен Балкан“ го причислява към високите планини, при които се наблюдава добре изразена зоналност във вертикално направление.
  2. Еволюцията на видовете от фауната на Стара планина е протекла независимо от останалите ни високи планини, за което съдим по изобилието на ендемични форми, особено силно изразени във високопланинската и нископланинските зони (eндемитите са биологични видове, разпространението на които се ограничава върху определен район - например европейски, балкански, български или локален ендемит);
  3. Местоположението на Стара планина играе важна бариерна роля за много видове и има определящо значение за микроклиматичните особености на района. Тя разделя не само България, но и полуострова на две относително добре обособени фаунистични части.
  4. Билото на планината е вододел на два големи водосбора – Черноморски, чрез река Дунав и Егейски, чрез река Марица. Тези водосбори имат независим фауногенезис (произход, история на зараждането), което обяснява големите фаунистични различия на хидробионтите им - организмите, които живеят във водна среда или при които определени етапи от развитието им задължително се извършват във водна среда.

В резултат от действието на тези фактори, територията на Национален парк „Централен Балкан” се отличава с голямо биологичното разнообразие.  
От безгръбначната фауна до момента на територията на Парка са установени 2 366 вида. С относително висок процент на ендемизъм сред тях са насекомите – 113 вида, съставляващи 7% от общия брой. От тях 62 вида са Балкански, 31 вида са Български и 20 вида са локални ендемити.
От гръбначните тук са установени 312 вида както следва: 4 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 224 вида птици (122 вида се срещат през гнездовия, а 102 извън гнездовия период) и 60 вида бозайници.
 
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

"Централен Балкан" е с най-висок брой на различни типове местообитания от трите национални Парка.
Паркът е една от трите защитени територии с най-висока степен на естественост (над 70% от територията е заета от естествени екосистеми).
Националният парк е един от най-значимите в България екологични коридори, способстващ генетичния обмен, разпространението и връзката между видове от Карпатите и други планини в Източна Европа, южната част на Балканския полуостров и Мала Азия.
Защитената територия е формообразувателно огнище за растения и безгръбначни животни.
"Централен Балкан" съхранява около 30% от срещащите се в България безгръбначни таксони, 54% от размножаващите се в страната видове сухоземни гръбначни животни, над 50% от видовете от сухоземната флора на страната.
"Централен Балкан" опазва световно значимите популации на осем вида животни: снежната полевка (Chionomys nivalis), лалугерът (Spermophilus citellus), сляпото куче (Nannospalax leucodon),
нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), дивата котка (Felis silvestris), горският сънливец (Dryomys nitedula), лешниковият сънливец (Muscardinus avellanarius), балканската дива коза (Rupicapra rupicapra).
На територията на Националния парк се срещат повече от 50% от видовете от българската орнитофауна (съвкупност от птиците, които обитават определена територия) и 40% от гнездящите у нас видове.
От всичките 30 вида европейски прилепи, 18 вида са установени в Парка, а 5 от тях са застрашени, според Червената книга на България.
Това е една от най-важните защитени територии в световен мащаб за полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), южния белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi), бехщайновия нощник (Myotis bechsteinii), лалугера (Spermophilus citellus) и планинското сляпо куче (Spalax leucodon).
В Националния парк се намира най-значимото национално находище на уралска улулица (Strix uralensis) и на планински кеклик (Alectoris graeca).
"Централен Балкан" е ключова територия за възстановяване на едрите европейски видове лешояди – белоглав (Gyps fulvus), черен (Aegypius monachus) и брадат (Gypaetus barbatus) и на ловният сокол (Falco cherrug).

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 
 
Балканска пъстърва (Salmo trutta fario)

Балканската пъстърва (Salmo trutta fario) е типичен представител на бързо течащите бистри води.

Виж повече
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Белоопашатият мишелов има светлоръждивото тяло и ярки бледокремави опашка и глава.

Виж повече
Царски орел (Aquila heliaca)

Царският орел е внушителна дневна граблива птица с размах на крилата до 205 cm. Той е втори по големина между орлите. Отличава се по светлата глава и ярките бели рамене.

Виж повече
Лалугер (Spermophilus citellus)

Лалугерите са многочислени у нас, но застрашени в световен план поради унищожението на местообитанията им.

Виж повече
Златка (Martes martes)

Златката е типично горско животно. Обитава стари иглолистни и смесени гори с хралупести дървета.

Виж повече
Кафява мечка (Ursus arctos)

Властелинът на планината ще познаете по следите от лапите – задните приличат на човешките.

Виж повече
Дива котка (Felis silvestris)

Тя е малко по-едра от домашната. Тялото и е покрито с гъста и мека козина със сиво-кафява окраска на ивици и петна.

Виж повече
Благороден елен (Cervus elaphus)

Впечатляващ с достолепната си осанка, благородният елен е втори по големина европейски елен.

Виж повече
Дива коза (Rupicapra rupicapra)

Дивата коза се отличава с червеникаво- кафява козина, която през зимата става тъмно кафява.

Виж повече
Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii)

Среден по размери гладконос прилеп (с тегло 7 – 18 г. и дължина на тялото 43 –55 мм) от богатия на видове род Нощници (Myotis).

Виж повече
Лисица (Vulpes vulpes)

Окраската на лисицата (Vulpes vulpes) е от оранжевочервеникава до черна. Има дълга опашка и добре развит слух.

Виж повече
Вълк (Canis lupus)

Вълкът (Canis lupus) е символ на дивата природа. Окраската му е сива, сивокафеникава.

Виж повече
Язовец (Meles meles)

Окраската по гърба на язовеца (Meles meles) е сребриста, а коремната част е кафява, с черни и бели ивици по главата.

Виж повече
Дива свиня (Sus Scrofa)

Среща се в широколистни и смесени гори. Храни се с плодовете на растения, грудки, дребни бозайници, мърша, яйца и др.

Виж повече
Сърна (Capreolus capreolus)

Обитава смесени и широколистни гори. В “менюто “ си включва плодове, листа, треви, гъби и др.

Виж повече
Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Окраската на обикновения мишелов (Buteo Buteo) варира отгоре от ръждиво до тъмнокафяво, а отдолу – белезникава с дребни тъмни петна до тъмнокафява.

Виж повече
Горска улулица (Strix aluco)

Горската улулица (Strix aluco) има две фази на оцветяване – сиво-кафява и ръждивокафява. Защитен от закона вид.

Виж повече
Пъстър пор (Vormela peregusna)

Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор, е рядък хищник.

Виж повече
Горски сънливец (Dryomys nitedula)

Гърбът на горския сънливец е сивокафяв, а коремът е бял с жълтеникав оттенък.

Виж повече
Европейска къртица (Talpa europaea)

Къртица има цилиндрично тяло с дължина до 16 см.

Виж повече
Таралеж (Erinaceus concolor roumanicus)

​Таралежът е единственото бодливо животно в България. Може да плува, да се катери по стени и да бяга (развива скорост до 2 м/с.).

Виж повече
Видра (Lutra lutra)

Видрата има а удължено тяло, сплескана глава и дълга опашка, сплескана в основата и заострена в края.

Виж повече
Снежна полевка (Chionomys nivalis)

Европейската снежна полевка или снежна полевка (Chionomys nivalis) е вид гризач от семейство Cricetidae.

Виж повече
Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius)

Разпространен е в по-голямата част от Европа и в северните области на Мала Азия.

Виж повече
Папуняк (Upupa epops)

Папунякът наричан още и Евразийски папуняк (Upupa epops) е несъмнено разпознаваева птица, принадлежаща към разреда на Сиявицоподобните (Coraciiforme), единственият съществуващ вид, принадлежащ към семейството на Папуняковите (Upupidae).

Виж повече