Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Флора

20/07/2024

Пожарът в Централен Балкан е потушен

Завалялият около 16:00 часа над района дъжд спомогна за овладяването на огъня. Повече от 72 часа продължиха усилията за гасенето му в резерват „Стенето“ на територията на Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>
19/07/2024

Пожар бушува в НП „Централен Балкан“

Вчера, 18.07.2024 г., към 14:30 часа е подаден сигнал за забелязан горски пожар в района на Джуфар дере, Резерват „Стенето“, Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
12/07/2024

Състояха се две организирани посещения за педагози в буковите гори на Националния парк

Участниците, учители в различни образователни степени и педагози, занимаващи се активно с извънкласни форми, преминаха на 4 и 5 юли по маршрут гр. Априлци – Комплекс за интерпретация „Гората“ – х. Плевен – пещера „Водните дупки“ и на 8 и 9 юли по маршрут гр. Калофер – х. Рай – водопад Райско пръскало.

Виж повече  >>
08/07/2024

Резултатите от класирането в конкурс за длъжността Старши експерт

Резултатите от класирането в конкурс за длъжността Старши експерт

Виж повече  >>
03/07/2024

Променен режим на път

Със заповед № РД-150/03.07.2024 г. на Директора на Дирекция Национален парк „Централен Балкан", се въвежда временно ограничение за движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път №12 Троянски проход – х. „Дерменка“ за периода 10.07. – 31.12.2024 г.

Виж повече  >>
03/07/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ взе участие в детския празник „В Света на приключението 8“

В парк „Маркотея“, град Габрово, редица деца преминаваха през скаутски изпитания, играха забравени игри, изследваха, творяха.

Виж повече  >>
01/07/2024

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-119/04.06.2024г. на Директора на ДНПЦБ

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-119/04.06.2024г. на Директора на ДНПЦБ, за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
28/06/2024

Приключи лятната академия за деца „Да се запознаем с НП „Централен Балкан“

Приключи лятната академия на закрито, организирана и проведена от на Дирекция „Национален парк Централен Балкан и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - гр. Габрово.

Виж повече  >>
27/06/2024

Резултати от класиране в конкурс за длъжност Старши експерт

Резултат от класирането в конкурс за длъжност Старши експерт в Д "АФПД"

Виж повече  >>
25/06/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Етнографски музей на открито „Етър“, отбелязаха Еньовден

Във връзка с отбелязването на празника на лечебните растения Еньовден, на 23 и 24 юни, посетителите на музейния център на ЕМО „Етър“ имаха възможността да научат повече за билките от експерти на Парковата дирекция.

Виж повече  >>
24/06/2024

Списък на допуснати/недопуснати кандидати до участие в конкурс за старши експерт

Имена на кандидати, допуснати/недопуснати за участие в конкурс за Старши експерт в Дирекция АФПД

Виж повече  >>
21/06/2024

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ, за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
18/06/2024

53 проекта на ученици от цялата страна са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Виж повече  >>
17/06/2024

Продължава записването на участници в специализираните посещения с водач в буковите гори на Националния парк

В срок до 23 юни учители и педагози могат да подадат формуляр за участие в специализираните посещения с водач в буковите гори на Националния парк

Виж повече  >>
14/06/2024

​С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Със заповед № РД-127/11.06.2024г. на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан", се забранява движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Хотел Табите (х. Тъжа) - вр. Ботев (паркинг на вр. Ботев)“ .

Виж повече  >>
13/06/2024

Публикувано е експертно становище на ИБЕИ на БАН относно годишните планове за паша в трите национални парка

Във връзка с новите изисквания в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., свързани с прилагането на интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, в трите национални парка

Виж повече  >>
12/06/2024

На днешната дата е обявен резерват „Боатин“

Резерват „Боатин” е обявен на 12 юни 1948 г. и е най-старият от деветте резервата в Национален парк „Централен Балкан”.

Виж повече  >>
12/06/2024

ВАЖНО! Провеждане на процедура за случайно разпределение на свободни пасища 2024

На основание т. VII.8. и Приложение №4 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2024 г. утвърден със Заповед № РД-103/23.05.2024 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
06/06/2024

На 5 юни Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Народно читалище „Наука – 1870г.“ гр. Троян, отбелязаха Световния ден на околната среда

Събитието се проведе под формата на информационна среща за граждани от местната общност, под надслов „Заедно за зелено бъдеще“, в сградата на читалището, при засилен интерес.

Виж повече  >>
05/06/2024

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда 5 юни е най-значимата международна проява за действия, насочени към опазване на околната среда.

Виж повече  >>
04/06/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово , обявява конкурс за държавен служител със Заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора, на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
31/05/2024

Организирани посещения за учители, туроператори и екскурзоводи в буковите гори на Националния парк

Целта на посещенията е да се интерпретира в реална среда природното наследство, да се дадат насоки за водене на групи, организиране на занимания на открито, игри и екообразование.

Виж повече  >>
30/05/2024

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ ПАШАТА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

В отговор на публично изразено от някои животновъди недоволство от въведените ограничения за паша на домашни животни на територията на националните паркове, дирекциите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан предоставят обективната информация по темата и изразяват позицията, че тези ограничения не застрашават развитието на животновъдството в България.

Виж повече  >>
30/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово, обявява конкурс за държавен служител, със заповед № РД – 113/30.05.2024 г. на директора на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД –113/30.05.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
29/05/2024

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

От гори и сухи земи до земеделски земи и езера - природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка в съжителството с човека.

Виж повече  >>
28/05/2024

На днешна дата отбелязваме Деня на парковете в България

Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“, отбеляза този ден с инициативата „Да се запознаем с дивите обитатели на НП „Централен Балкан“, която бе проведена в двора на Парковата дирекция.

Виж повече  >>
27/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000

Във връзка с Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000, Дирекция „НП Централен Балкан“, в партньорство с Народно читалище "Васил Левски-1861г." – Карлово, проведоха информационна кампания, под надслов „Мисли еко, бъди еко“.

Виж повече  >>
23/05/2024

Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 23 май 2024 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
21/05/2024

Днес отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

На 21 май 2024 г. отбелязваме 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Виж повече  >>
20/05/2024

НА 20 МАЙ ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПЧЕЛИТЕ

Днес отбелязваме Световния ден на пчелите и всички опрашители, които в последните няколко години са сериозно застрашени от изчезване. Сега е моментът, в който да си дадем сметка колко важни са опрашителите за нашето качество на живот и нашето бъдеще.

Виж повече  >>
15/05/2024

На днешна дата отбелязваме Световния ден на климата.

Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Виж повече  >>
14/05/2024

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС).

Във връзка с това Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, с партньорството на НЧ „Васил Левски -1861“ – гр. Карлово, организират инициатива под надслов „Мисли еко, бъди еко“. Тя ще се проведе на 22 и 23 май от 14 -18 00 ч., в сградата на читалището. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни от местната общност.

Виж повече  >>
13/05/2024

Парков служител на Дирекция „НП Централен Балкан“, изнесе беседа на ученици в ОУ „Ран Босилек „- Габрово.

На 10-май експерт от Парковата дирекция, изнесе беседа на 65 ученици от трети клас в ОУ Ран Босилек Габрово. Темата на беседата бе „Пчелата-неуморният работник“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024г.

Виж повече  >>
07/05/2024

Експерт от парковата дирекция изнесе беседа в ОУ „Ран Босилек“ в Габрово

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ изнесе беседа на деца от 3-ти клас в ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово. Темата на беседата, която се проведе на 30 април, беше „Хранителни вериги в дивата природа“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024 г.

Виж повече  >>
29/04/2024

Проведени са образователни инициативи по случай Деня на Земята

Тази година Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Деня на Земята, чрез образователни занимания за най-малките. На 22, 26 и 29 април, експерти от Парковата Дирекция посетиха ДГ „Радост“ в гр. Севлиево, СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Габрово.

Виж повече  >>
23/04/2024

Оповестен е проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Планът се изготвя в съответствие със Закона за защитените територии и има за цел да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на Национален парк „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Виж повече  >>
22/04/2024

Честит Ден на Земята!

Днес отбелязваме Деня на Земята! Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics).

Виж повече  >>
15/04/2024

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Виж повече  >>
12/04/2024

Открита процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-1/11.04.2024 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Виж повече  >>
10/04/2024

Експерти от Парковата дирекция проведоха образователна разходка с ученици от ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

Експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ придружиха ученици от 5 „а“ клас в ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“, Габрово в организирана разходка в околностите на града.

Виж повече  >>
10/04/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и читалището в село Антон отбелязаха Седмицата на гората

В рамките на Седмицата на гората в периода 1-5 април Дирекция „НП Централен Балкан“ представи изложба в сградата на читалището в с. Антон на призовите творби от конкурса за детска рисунка „Четири сезона в централен Балкан“ 2023 г.

Виж повече  >>
09/04/2024

Заловени са нарушители с дългоцевно огнестрелно оръжие на територията на Национален парк „Централен Балкан“

По сигнал на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е проведен обиск от служители на Районното управление на МВР в Троян, при който е установено, че две лица са внесли на територията на Национален парк „Централен Балкан“ дългоцевно огнестрелно оръжие.

Виж повече  >>
05/04/2024

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“. През 1962 г. е обявен за народен парк, прекатегоризиран е в резерват през 1979 г. С площ почти 3600 хектара резерватът е вторият по големина в Национален парк „Централен Балкан“ след Джендема.

Виж повече  >>
01/04/2024

Седмицата на гората 2024

През 2024 г. от 1 до 7 април честваме седмицата на гората.

Виж повече  >>
01/04/2024

1 април – Международен ден на птиците

На днешна дата отбелязваме Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.

Виж повече  >>
28/03/2024

Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ става на 71 години

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България.

Виж повече  >>
27/03/2024

Среща със заинтересовани страни за представяне на Годишен план за паша и ползване на сено

На 2 април 2024 г., вторник, в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово (гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ №1), между представители на Дирекция „НП Централен Балкан“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка ще се проведе среща.

Виж повече  >>
26/03/2024

Водата – извор на живот.

По случай Световния ден на водата, на 25 март, експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ проведоха екозанимание на тема „Водата в природата около нас“ с деца от 1-ви до 3-ти клас, от ОУ „Иван Вазов в гр. Габрово.

Виж повече  >>
26/03/2024

Изложба детски рисунки

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и НЧ "Христо Ботев - 1925" село Антон, имат удоволствието да Ви поканят на Официално откриване на изложба, на детски рисунки от конкурса на Д „НПЦБ“ „Четири сезона в Централен Балкан“.

Виж повече  >>
22/03/2024

Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
22/03/2024

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“

Виж повече  >>
01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
08/12/2023

Забрана за движение по път път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“

ъс Заповед на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" се забранява .движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“.

Виж повече  >>
24/10/2023

Състояха се празници на Биосферен парк „Централен Балкан“ в общините Карлово и Антон

Под надслов „Биосферен парк „Централен Балкан“ - Общо бъдеще за хората и природата“ протекоха събитията на 20 октомври в село Антон и на 21 октомври в град Карлово. Местата не са избрани случайно, т.к. двете населени места са административни центрове в две от петте общини от преходната зона на Биосферния парк.

Виж повече  >>
10/10/2023

Град Троян бе домакин на втория празник на Биосферен парк „Централен Балкан“

В съботния ден (7 октомври) в пространството пред Туристически информационен център град Троян се състоя второто фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Троян.

Виж повече  >>
03/10/2023

Проведе се първият празник на Биосферен парк „Централен Балкан“ в град Севлиево

В неделния ден (1 октомври) на централния градски площад в град Севлиево се състоя фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Севлиево.

Виж повече  >>
26/09/2023

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира събитийни прояви в продължение на инициативата „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“

Програмата на събитията включва демонстрации на занаяти и дегустация на местни продукти, екозанимания за деца, музикална програма – народно творчество, дискусионен панел за добри практики за устойчиво развитие на териториите, фото изложба и информационен щанд за двете ЮНЕСКО отличия в региона.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

В Парка са установени 1 689 вида спорови и семенни растения, 238 вида мъхове, 4 вида плаунови, 4 вида хвощови, 28 вида папрати, 45 вида водорасли, 337 вида макромицети, от които 57 вида ядливи гъби.

 • Фитофондът на НП Централен Балкан представлява 41% от видовото разнообразие на флората в България;
 • Природозащитно значими таксони:
 • 78 вида включени в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 • 58 вида включени в Червената книга на България;
 • 120 вида попадащи в Червения списък на висшите растения в България;
 • 17 вида включени в Червения списък на IUCN;
 • 75 вида бакански ендемита;
 • 23 вида локални ендемита;
 • 101 реликтни вида.
БИЛКИТЕ В ПАРКА

Регистрирани са 166 вида лечебни растения или 66.4% от фонда им в страната;
Редица видове лечебни растения са включени в Червената книга на България. Други пък са защитени от съответните природозащитни закони. Не всички растения, включени в Червената книга, са защитени. Но тяхното присъствие там означава: „Внимание! Червен сигнал! Този вид се нуждае от специално внимание и от мерки за опазване, тъй като е сравнително рядък!“

От лечебните растения, разпространени в Централен Балкан, в Червената книга са включени следните:
 • Жълта тинтява (Gentiana lutea)
 • Петниста тинтява (Gentiana punctata)
 • Сгънатолистно шапиче (Alchemilla plicatula)
 • Ахтарово шапиче (Alchemilla achtarowii)
 • Юмрукчалско шапиче (Alchemilla jumrukczalica)
 • Меколистно шапиче (Alchemilla mollis)
 • Балканско шапиче (Alchemilla catachnoa)
 • Неразделнолистно шапиче (Alchemilla indivisa)
 • Звездоцветно шапиче (Alchemilla asteroantha)
 • Пиринейско шапиче (Alchemilla pyrenaica)
 • Кокиче (Galanthus nivalis)
 • Тис (Taxus baccata)
 • Казашка хвойна (Juniperus sabina)
 • Български ранилист (Stachys bulgarica)
 • Мека медуница (Pulmonaria mollissima)
 • Планинска дилянка (Valeriana Montana)
 • Планинска дилянка (Valeriana Montana)
 
СЪБИРАНЕТО НА БИЛКИ

Събирането на билки и горски плодове на територията на Парка се разрешава за лични и стопански нужди. То се контролира от Парковата дирекция.

Ето няколко прости, но важни правила, които трябва да се спазват при събирането:

1. Консултирайте се със специалистите от Парковата дирекция, кои видове можете да събирате на територията на Парка. Не забравяйте, че някои от лечебните растения са редки и защитени.
2. Научете се добре да разпознавате лечебните растения - така ще сте сигурни, че няма да откъснете рядък и защитен вид.
3. He изкоренявайте растенията по време на брането много от тях са многогодишни и от корените следващата година ще се развият нови стръкове. Ако се използват цветовете отрязвайте само съцветието, а не унищожавайте цялото растение.
4. Ако намерите на едно място много индивиди от лечебното растение, не ги събирайте всичките - оставете част от находището да се възобнови.
5. Сушете събраните билки на сянка - при сушене на слънце от тях се изпаряват голяма част от летливите полезни вещества.
 
Национален парк „Централен Балкан“ включва в своята територия различни типове природни комплекси: гори, реки, алпийски и субалпийски поляни и пасища, скални терени и др.
ГОРИТЕ В ПАРКА
 • Горите заемат най-голяма площ - около 60% от територията на Парка;
 • Значителна част от площта на горите (84.8 %) са широколистни;
 • Буковите съобщества покриват 42% от парковата територия;
 • Средната възраст на буковите съобщества е 133 г., като на площ от 24 401 ха те са на възраст над 100 г.;
 • Старите букови гори в резерватите на Националния парк са включени в сериен обект под егидата на ЮНЕСКО;
 • Широколистните видове са много повече. Единично или на малки групи растат планинският явор (Acer heldreichii), шестилът (Acer platanoides) , дивата череша (Prunus avium), планинският ясен (Fraxinus excelsior) и много други.
 • От иглолистните дървесни видове,  най-широко разпространение имат съобществата доминирани от смърча (Picea abies), като площта, заета от смърчови гори е 1 825 ха, а средната възраст на горите в пояса е около 115 г.;
 • Други характерни иглолистни видове са обикновената ела (Abies alba) и бялата мура (Pinus peuce). Тисът (Taxus baccata)  е вид от Червената книга на Р България, а клекът (Pinus mugo) e представен с едно единствено находище в Парка.
 • Много редки са естествените ксерофитни гори доминирани от черен бор (Pinus nigra ssp. pallassiana) и горите с доминиране на бял бор (Pinus sylvestris), разположени предимно в по-високите части на Централен Балкан.
ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРИТЕ

Една от най-характерните особености на горите в Централен Балкан е, че голяма част от тях са слабо повлияни от намесата на човека, особено в по-недостъпните части на Парка. Условията, които оказват най-силно влияние върху разпределението на горите са изложението, надморската височина, които от своя страна определят режима на температурата и светлината, типът и богатството на почвата, почвената и въздушна влажност. Цялата тази група от условия, които учените наричат екологични фактори, образува горите.

ГОРАТА Е БЪДЕЩЕ

Горите поддържат водния режим на потоците и подпочвените води, отговорни за снабдяването на селищата с питейна вода. Те противостоят на ерозията, болестите и вредителите, ограничават щетите от природни бедствия.
Горите формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и са особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.
Горите пречистват въздуха и водите, регулират микроклимата, участват в почвообразуването, фотосинтезата, кръговрата на веществата.
Горите  имат научна, образователна и естетична стойност – изумителният колорит  и многообразие от пейзажи зареждат с духовна енергия, събуждат жаждата за открития и приключения, предизвикват чувство на гордост от уникалната природа на България. Създават условия за наслада сред дивия свят чрез туризъм, възстановяване, спорт, отдих и почивка.

 

Обикновена (Бяла) Ела (Abies alba)

Вечнозелено дърво, високо до 50 метра.

Виж повече
Обикновен бук (Fagus sylvatica)

Обикновеният бук е един от видовете с най- важна роля за Балкана. Той е високо дърво с много характерно стъбло...

Виж повече
Планински явор (жешля) (Acer heldreichii)

Широколистно дърво, достигащо до 25-30 метра височина. Короната му е конусовидна. Кората е гладка и розово-сива при младите дървета.

Виж повече
Габър (Carpinus betulus)

Широколистно дърво, високо до 30 метра. Короната е закръглена. Кората е сребристо сивопепелява, гладка и тънка.

Виж повече
Обикновен тис (Taxus baccata)

Иглолистно дърво, достигащо 20-27 метра височина с широка корона, образувана от бързо растящите долни клони. У нас най- често се среща като храст.

Виж повече
Обикновен смърч (Picea abies)

Обикновеният смърч е дърво, достигащо до 50 м височина, с правилна и конусовидна корона.

Виж повече
Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Наричат я още “смрика” или “ардъч” или "планинската хвойна"

Виж повече
Бяла мура (Pinus peuce)

В Средна Стара планина видът е разпространен основно в района на резерват Царичина, където е най-северното му находище в света.

Виж повече
Черен бор (Pinus nigra )

Черният бор (Pinus nigra) е дърво, достигащо до 30 м височина, с неправилна и разперена корона. Кората е дебела, сива на цвят и дълбоко напукана.

Виж повече
Благаево бясно дръвче (Daphne blagayana)

Вечнозелено храстче, разпространено в Централна и Югоизточна Европа. В България обитава само района на Средна Стара планина.

Виж повече
Жълт планински крем (Lilium jankae)

Видът е Балкански ендемит. Застрашен вид, включен в Червената книга на България и Червения списък на IUCN.

Виж повече
Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Видовото име на черната боровинка идва от древногръцкия митологичен герой Myrtilus- Миртил, син на Хермес.

Виж повече
Жълта тинтява (Gentiana lutea)

Жълтата тинтява е многогодишно тревисто растение с месесто дебело коренище. Листата са срещуположни, елипсовидни с дъговидно жилкуване. Цветовете са златистожълти, приседнали в пазвите на стъбловите листа.

Виж повече
Старопланинска иглика (Primula frondosa)

Видът се среща край потоци и влажни места, из влажни скални пукнатини, предимно на варовик, между 900 и 2000 м. в Средна Стара планина.

Виж повече
Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.)

Разпространено е в Средна Европа и на Балканския полуостров. Обитава храсталаци, гори и поляни до около 1800 м н. в.

Виж повече
Планински божур (Trollius europaeus)


Видът е включен в Червената книга на България, защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Виж повече
Лудо биле (Atropa belladonna)

Лудото биле е многогодишно тревисто растение, което може да достигне до 3m височина. Цветовете са тъмночервени до кафяви, камбанковидни, а плодовете са лъскавочерни ягоди.

Виж повече
Петров кръст (Lilium martagon)

Петровият кръст е изключително красиво луковично растение, което достига височина до 100 сm.

Виж повече
Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)

Плодовете се използват и като гарнитура в месни гозби. Те са ценна храна за редица ловни птици – глухари, лещарки. Намира приложение като декоративно растение в паркове и градини, заради вечнозелените си листа.

Виж повече
Панчичева пищялка (Angelica pančičii)

Народът нарича това растение пищялка. Според една средновековна легенда, ангел разкрил в сън лечебното действие на билката срещу чумата. В негова чест растението било наречено Angelica. Латинското име идва от лат. angelicus – “ангелски”.

Виж повече
Бял равнец (Achillea millefolium)

Според легендата Ахил излекувал ранения мизийски цар Телеф с бял равнец. Макар че според друга версия това е станало с ръждивото острие на копието му, името на Ахил е влязло в латинското наименование на растението.

Виж повече
Обикновен блатняк (Caltha palustris)

Латинското име произлиза от гр. calathos – “чаша” заради формата на цветовете и лат. palus – “блато”, където предпочитано се среща.

Виж повече
Офика (Sorbus aucuparia)

Латинското име се получава от лат. sorbeo – “поглъщам”, auca – “птица” и pario – “раждам”.

Виж повече
Обикновено бясно дърво (Daphne mezereum)

Според древногръцката легенда веднъж Аполон срещнал красивата Дафне и пламенно я обикнал. Но нимфата обягнала, защото преди време Ерос пронизал сърцето й със стрела, убиваща любовта и причиняваща ужасни страдания.

Виж повече
Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

В българския фолклор жълтият кантарион се нарича още “самодивско цвете”. Бере се специално на Еньовден, когато се смята, че е най-лековит.

Виж повече
Риган (Origanum vulgare)

Риганът е едно от най-широко употребяваните растения за приготвянето на билков чай, известен под името “балкански чай”. Билката влиза в състава на габровския кувет-маджун. Заради превъзходната си миризма, се използва за ароматизиране на ястия от месо и особено за дивечови гозби.

Виж повече
Червен кантарион (Centaurium erythraea)

Латинското име идва от лат. centaurus – “кентавър” и гр. erithros – “червен”, поради баграта на цветовете. Според древногръцката легенда, кентаврите били диво тесалийско племе, наполовина хора, наполовина коне.

Виж повече
Малина (Rubus idaeus)

Младите листа на малината се използват като заместител на чая. Те са богати на дъбилни вещества и могат да се използват за дъбене (щавене) на кожи.

Виж повече
Бял имел (Viscum album)

Вярва се, че в дом, в който има имел, ще бъде щастлив, а стопаните здрави. За най-лековит и чудотворен у нас се смята имелът...

Виж повече
Подбел (Tussilago farfara)

По света растението намира разнообразна приложение: младите листа се използват като зеленчук в салати или добавени към супи. Пепелта от изсушените листа е била използвана като заместител на солта. Младите корени се използват за храна захаросани в захарен сироп.

Виж повече
Червеникав дебелец (Sempervivum erythreum)

Червеникавият дебелец е многогодишно сукулентно тревисто растение, достигащо до 20 cm височина. Приосновните листа образуват розетка, а цветовете са розово- червени с тесни венчелистчета.

Виж повече
Червено подъбиче (Teucrium chamaedrys)

Лечебните му свойства са познати още от древността, а към тях е било приписвано и магическо действие.

Виж повече