Notice: Undefined offset: 1 in /home/visitcen/public_html/includes/controllers/PagesController.controller.php on line 216 Консултативен съвет

Консултативен съвет

17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В проявата се включиха експерти и служители от парковата охрана, които прочистиха от битови отпадъци защитената територия в района на м. Беклемето, части от Международния туристически маршрут Е 3 и от прохода Троян – Кърнаре.

Виж повече  >>
11/09/2018 Биосферните паркове „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ в Германия ще си сътрудничат

Биосферен парк „Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска гора“ в германската провинция Тюрингия ще си сътрудничат.

Виж повече  >>
16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Проект Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа

 

 
Предистория:
 

Национален парк Централен Балкан е създаден през 1991 г. и се управлява от Министъра на околната среда и водите чрез неговия регионален орган – Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в изпълнение на приетия от Министерски съвет План за управление 2001-2010 г. От 2007 г. територията е и със статут на Защитена зона за опазване на дивите птици и Защитена зона за опазване на местообитанията.Централен Балкан обхваща 717 км2, включващи част от 5 Области, 9 Общини и 31 землища. По данни от 2005 г. в населените места около парка живеят близо 368 000 жители. За Централен Балкан от м. Април 2010 г. се изпълнява проект за Актуализация на действащия План за управление за периода 2012-2021 и в близките 2-3 години предстои да се разработи и интегриран Плана за управление за 2-те Защитените зони.           
Своевременното информиране и участие на заинтересовани страни в подготовката и ефективното изпълнение на тези стратегически управленски документи; осигуряването на баланса и взаимовръзката между прилаганите за парка и в региона му управленски политики и планове, в т.ч. с различните общински, областни и т.н. планове и програми за развитие, са съществени предизвикателства пред администрацията на парка. За да се стимулира и осигури участието на важните заинтересовани от управлението на парка страни, бяха приложени основни елементи от подхода на „Съвместното управление” (Collaborative management approach) – създаване на представителен форум на заинтересованите (Обществен консултативен съвет към Дирекцията на парка) и приемане на партньорско споразумение (Дългосрочна визия). Този подход успешно може да бъде прилаган и при бъдещото управление на някои от значителните защитени зони в България.

 
Основна цел на проекта :

Да въведе модел на управление на Национален парк Централен Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения.

          
Сред специфичните цели на проекта са:

 

 • създаването чрез открит и демократичен процес на Обществен консултативен съвет към Паркова дирекция,
 • тестване модела чрез разработване на дългосрочна визия за управлението на Централен Балкан- политическа основа за следващите Планове за управление и развитието на региона.

 
За постигане на заложените цели бяха осъществени:
 

 • персонални срещи с над 100 ключови представители на заинтересовани страни за въвличането им в процеса;
 • девет публични информационни срещи в общините около парка и в гр. София - дефинирани интересите и ресурсите на участващите, избрани представители за последващите работни срещи на заинтересованите от една група;
 •  работни срещи на всяка от формираните групи заинтересовани страни – номиниране и избор на представители на съответната заинтересована страна в Обществения консултативен съвет / в отделни случаи - избори в Интернет (НПО, журналисти);
 • три работни срещи на Обществения консултативен съвет – приети проекто-правилник за устройствотои дейносттана съвета и Дългосрочната визия за Националния парк (2010 – 2050) под името „Поглед към общото ни бъдеще”;
 • официално учредително събрание на Обществения консултативен съвет, проведено в гр. София.


Постигнати резултати:  
 

 • Започнато е прилагането на модел на управление на НП Ц. Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения.
 • Създаден, чрез открит и демократичен процес, е Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Ц. Балкан”, включващ делегирани представители на основни заинтересовани страни.
 • Постигнати са, в процеса на разработване и приемане на Дългосрочната визия, на важни съгласия зацелите на управление на парка.
 • Предложен е за обсъждане на национално ниво разработеният подход за управление на елемент от Националната екологична мрежа.
 • Подобрена е комуникация между администрацията на парка и заинтересованите от неговото управление страни, постигната е по-добраинформираност и одобрение на дейности и проекти на парковата администрация.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg