Есенна работна сесия 2012

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Общественият консултативен съвет към Дирекцията на Национален парк Централен Балкан проведе есенната си работна сесия на 4 и 5 декември в Карлово.


В двудневната програма на Съвета бяха включени теми от организационен характер, представяне на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и текущи въпроси. Жеко Спиридонов – зам. председател на Обществения консултативен съвет, откри срещата. Той информира присъстващите, че от 1 октомври, Нела Рачевиц – директор на дирекцията и председател на Съвета е на друга работа и съгласно чл. 2, ал. 3 от Правилника на Съвета следва да се направи промяна, като председателските функции приема новият директор – Антон Станчев. С добри думи, членовете на Съвета изказаха своята благодарност към г-жа Нела Рачевиц и пожелаха от здраве и бъдещи успехи на новия директор и председател на Съвета.

Следвайки програмата, членовете на Съвета бяха запознати с новия проект на Парковата дирекция „Централен Балкан – парк за всички”, със завършилите проекти „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” и  „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан” и с напредъка по проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк Централен Балкан”. И четирите проекта са осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Директор Антон Станчев и презентаторите Генчо Илиев и Диана Терзиева отговориха на зададени въпроси.

Повече информация за проектите ще намерите на интернет страницата на Парковата дирекция www.centralbalkan.bg

В дневния ред бяха включени и разисквания по темата за пашата в парка и свързаните с нея проблеми. Беше констатирано, че в парка продължават да се срещат свободно пасящи коне, сред които и не малко без задължителните чипове. Очерта се сериозно обосновано становище, че конете са сериозна заплаха, както за биоразнообразието – оставени без надзор от стопаните си табуните се движат навсякъде из парка, така и за овчите стада и понякога - дори за посетителите. Бе взето решение Парковата дирекция спешно да сезира в писмен вид институциите с отношение към сферите на земеделието, животновъдството, ветеринарното дело и др. и да поиска съдействие за решаване на проблема.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg