Есенна работна сесия 2012

28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>
25/09/2018 Освободено е мече от бракониерска примка в района на парк „Централен Балкан"

Мече в бракониерска примка е било открито вчера – 24 септември, близо до с. Скобелево, Община Павел баня, на около 300 м извън границите на Националния парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Общественият консултативен съвет към Дирекцията на Национален парк Централен Балкан проведе есенната си работна сесия на 4 и 5 декември в Карлово.


В двудневната програма на Съвета бяха включени теми от организационен характер, представяне на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и текущи въпроси. Жеко Спиридонов – зам. председател на Обществения консултативен съвет, откри срещата. Той информира присъстващите, че от 1 октомври, Нела Рачевиц – директор на дирекцията и председател на Съвета е на друга работа и съгласно чл. 2, ал. 3 от Правилника на Съвета следва да се направи промяна, като председателските функции приема новият директор – Антон Станчев. С добри думи, членовете на Съвета изказаха своята благодарност към г-жа Нела Рачевиц и пожелаха от здраве и бъдещи успехи на новия директор и председател на Съвета.

Следвайки програмата, членовете на Съвета бяха запознати с новия проект на Парковата дирекция „Централен Балкан – парк за всички”, със завършилите проекти „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” и  „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан” и с напредъка по проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк Централен Балкан”. И четирите проекта са осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Директор Антон Станчев и презентаторите Генчо Илиев и Диана Терзиева отговориха на зададени въпроси.

Повече информация за проектите ще намерите на интернет страницата на Парковата дирекция www.centralbalkan.bg

В дневния ред бяха включени и разисквания по темата за пашата в парка и свързаните с нея проблеми. Беше констатирано, че в парка продължават да се срещат свободно пасящи коне, сред които и не малко без задължителните чипове. Очерта се сериозно обосновано становище, че конете са сериозна заплаха, както за биоразнообразието – оставени без надзор от стопаните си табуните се движат навсякъде из парка, така и за овчите стада и понякога - дори за посетителите. Бе взето решение Парковата дирекция спешно да сезира в писмен вид институциите с отношение към сферите на земеделието, животновъдството, ветеринарното дело и др. и да поиска съдействие за решаване на проблема.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg