Есенна работна сесия 2012

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Общественият консултативен съвет към Дирекцията на Национален парк Централен Балкан проведе есенната си работна сесия на 4 и 5 декември в Карлово.


В двудневната програма на Съвета бяха включени теми от организационен характер, представяне на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и текущи въпроси. Жеко Спиридонов – зам. председател на Обществения консултативен съвет, откри срещата. Той информира присъстващите, че от 1 октомври, Нела Рачевиц – директор на дирекцията и председател на Съвета е на друга работа и съгласно чл. 2, ал. 3 от Правилника на Съвета следва да се направи промяна, като председателските функции приема новият директор – Антон Станчев. С добри думи, членовете на Съвета изказаха своята благодарност към г-жа Нела Рачевиц и пожелаха от здраве и бъдещи успехи на новия директор и председател на Съвета.

Следвайки програмата, членовете на Съвета бяха запознати с новия проект на Парковата дирекция „Централен Балкан – парк за всички”, със завършилите проекти „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” и  „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан” и с напредъка по проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк Централен Балкан”. И четирите проекта са осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Директор Антон Станчев и презентаторите Генчо Илиев и Диана Терзиева отговориха на зададени въпроси.

Повече информация за проектите ще намерите на интернет страницата на Парковата дирекция www.centralbalkan.bg

В дневния ред бяха включени и разисквания по темата за пашата в парка и свързаните с нея проблеми. Беше констатирано, че в парка продължават да се срещат свободно пасящи коне, сред които и не малко без задължителните чипове. Очерта се сериозно обосновано становище, че конете са сериозна заплаха, както за биоразнообразието – оставени без надзор от стопаните си табуните се движат навсякъде из парка, така и за овчите стада и понякога - дори за посетителите. Бе взето решение Парковата дирекция спешно да сезира в писмен вид институциите с отношение към сферите на земеделието, животновъдството, ветеринарното дело и др. и да поиска съдействие за решаване на проблема.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg