Зимна роботна сесия 2011

22/05/2018 Денят на биологичното разнообразие беше отбелязан в детска градина в Габрово

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира празник в габровската детска градина „Радост“–1, група „Пчелица“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Експерт от дирекцията запозна малчуганите с дивите животни и заедно потърсиха техни „роднини“ сред домашните животни. Децата разгледаха с интерес паячета под лупа и после ги нарисуваха. Запознанството с Парка и дивата природа ще продължи с подарените от Дирекцията образователни материали.

Виж повече  >>
18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Протокол от работна сесия на Общественият консултативен съвет

5-6 декември 2011 г.  с. Орешак, Троянско


Три основни теми бяха включени в двудневната работна програма на Съвета: Проблеми, свързани с пашата на коне в Националния парк, Представяне на покана от Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 за „Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” и Информация за изпълнението на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 
По първата тема, Румяна Фичева – н-к сектор „Природосъобразен поминък” докладва материал, представящ актуално състояние, предложения за охранителни и контролни действия,виждане за прилагането на общия режим, предложения за дискусия., подготвен от инж. Ивайло Николов, началник Отдел „Поддържане на местооби
танията” в Д НПЦБ.

Изнесената информация запозна присъстващите с броя на пашуващите в парка коне според издадените разрешителни, разпределението им по пасища и пасищни райони, начин, целеви групи и казуси, предметпри извършване на проверките.  Дискусия пашуващи коне

Внимание бе отделено на проблемите, свързани с установяването на собствениците на конете, пашуването без пастири и извън определените райони.На дискусия бе предложено поетапното намаляване на пашуващите коне, препоръчително въвеждане на брой (норма) коне (стада) по участъци, недопускане за паша големи стада от коне, които нанасят вреди – утъпкване, навлизане в резервати и смущаване на диви животни и др. Бе подчертано, че за осъществяване на контрол върху конете по безболезнен и безопасен начин, трябва да се разполага с пълна база данни за конете, пасищата и пастирите, позволяваща по всяко време да бъдат идентифицирани животните и тяхната собственост. Така ще може да се предприемат мерки, вкл. излавяне на безстопанствените коне и тяхното временно задържане.
В хода на дискусията, членовете на съвета се обединиха около становището, че трябва да направи оценка доколко са допустимите свободно пашуващи в парка коне с оглед щетите, които нанасят, да се направи Справка и анализ на историята и фактите във връзка с пашата на коне в територията на парка, да се предприемат мерки, изискващи от стопаните да свалят конете и да ги отглеждат в населените места през зимата, както е според разрешителните, при определянето на лимита за разрешителни с предимство да са конете каракачанска порода и тези, които придружават стадата от домашни животни.
Бяха направени и предложения за излавяне на безстопанствени и пашуващи в нарушение коне и създаване на бази за тяхното отглежданедо приключване на административно-наказателните процедури.

Програмата от първия ден на работната среща завърши с информация за изпълнението на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

За напредъка по Проект „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, докладва Генчо Илиев, ръководител на проекта. Той докладва, че по проекта се изпълняват дейностите, свързани с Организацията и управлението на проекта, Информация и публичност, Юридическо обслужване, Счетоводство и Одит. Закупени са необходими продукти за инвентаризация на горите – GPS приемници, преносими компютри и др. Избрани са консултанти и сключени договор с тях част „Описание и оценка”, част „Предписание” и консултант „Кадастър”.
 
Една от важните части на проекта - актуализиране и прецизиране на съществуващата и допълване с нова информация от раздел описание на план’01 и представянето й с текст, таблици, графики е извършена на терена и по документи от служители на парковата дирекция. През следващата седмица ще стартира Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на части описание и оценка на НП Централен Балкан (абиотична, биотична, културна и социално-икономическа характеристика; първа оценка) от план за управление 2012-2021”.

Напредък по проект Инфраструктура За Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” докладва Диана Терзиева, ръководител на проекта. (Презентация)

Информация за изпълнението на Проект „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП „Централен Балкан”, представи Румяна Фичева, член Екипа за управление. Тя докладва, че по проекта се изпълняват дейностите, свързани с Организацията и управлението на проекта, Информация и публичност, Юридическо обслужване, Счетоводство и Одит.
По дейността „Разработване и прилагане на пилотна методика на природни местообитания”, Методиката е разработена от членове на ЕУ. Изготвен е Технически проект за пилотно проектиране. Изпълнението на този проект ще се извърши от външен изпълнител в рамките на Дейност „Възстановяване на природни местообитания”.
Възложено е и се изпълнява „Разработване на технически проект за възстановяване на природни местообитания”. В момента се извършва проектирането. Предстои да приключи в края на м. януари 2012г.
В процес на подготовка е документацията за обществената поръчка „Възстановяване на природни местообитания”. Дейността ще започне след Разработването на техническия проект за възстановяване на природни местообитания”. В рамките на дейността са избрани двама консултанти, които в момента работят. Предстои стартиране на МОП за доставка на МПС и Доставка на ръчни инструменти – лопати, търнокопи и др. през следващите месеци.
Дейността „Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природни местообитания” - поддейност „Пренасочване на пашата от възстановените участъците” се изпълнява от служители на бенефициента. Останалите поддейности ще се изпълняват от изпълнителя, избран по дейността „Възстановяване на природни местообитания”.
 
През втория ден на работната среща, инж. Нела Рачевиц – директор на Парковата дирекция, запозна присъстващите с Поканата, получена от Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 за „Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.
В последвалата задълбочена дискусия бяха обсъдени възможни дейности в три от разделите, посочени в поканата:

  • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;
  • Посетителска инфраструктура и капитално строителство;
  • Планиране и оптимизация на управлението.

Сред направените предложения бяха Разработване на Пространствен анализ на важни местообитания и видове във връзка с управлението на пасищата, Модел за поддържане / управление на хабитата, Дейности, имащи за цел ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове; Дейности в изпълнение на противопожарни планове, Разработване на комуникационни системи и системи за наблюдение и охрана, Категоризация на туристическите маршрути, Подготовка на архитектурна разработка за изграждането на пастирски колиби и др.
Членовете на Съвета се ангажираха да подготвят и изпратят предложенията си в Парковата дирекция до 16 декември т. г.
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg