Работна сесия

17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В проявата се включиха експерти и служители от парковата охрана, които прочистиха от битови отпадъци защитената територия в района на м. Беклемето, части от Международния туристически маршрут Е 3 и от прохода Троян – Кърнаре.

Виж повече  >>
11/09/2018 Биосферните паркове „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ в Германия ще си сътрудничат

Биосферен парк „Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска гора“ в германската провинция Тюрингия ще си сътрудничат.

Виж повече  >>
16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Работна среща събра членовете на Обществения и Научния консултативни съвети

Съставите на двата консултативни съвета се събраха за обща работна среща на 25 и 26 ноември в Рибарица. В дневния ред бяха включени ключови за Парка теми: Пашата в Националния парк – проблеми, ползване на пасищата през следващия планов период, както и напредъка по двата проекта, изпълнявани по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: Проект„Актуализиране на План за управление на  НП Централен Балкан” и Проект „Централен Балкан – парк за всички”.

В обсъждането на темите участваха и поканените от Дирекцията Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер и Председател на Сдружението с нестопанска цел „Организация на развъдчиците на автохтонни породи овце в България”, Цветослав Миховски от Института по планинско животновъдство и земеделие в гр. Троян и Младен Колев – животновъд от гр. Априлци. 

За състоянието, проблемите и тенденциите на пашата в Парка и за изпълнението на Годишния план за пашата и ползването на сено, информация изнесоха младши експерт Сергей Александров и главен експерт Румяна Фичева. В последвалата дискусия бе подчертано, че пашата е инструмент за поддържане на местообитанията и трябва да се прави мониторинг на въздействията от нея, че следва да се реши въпроса с пашата на конете – пашуват без да се спазват изискванията за пастири, за определен пасищен район, за чипиране. Бе предложено да се въведе задължителна регистрация и чипиране за пастирските кучета. Така те ще присъстват в списъците на Ветеринарните служби и ще бъде възможно идентифицирането на собственика при възникване на конфликт с участието на пастирско куче. За постигането на синхрон между ДНП и Държавната разплащателна агенция, да се предприеме проверка за присъствието на конете в животновъдните обекти в населените места преди изплащането на възнагражденията, с която да се установи дали са спазени изискванията, животните да бъдат сваляни след изтичането на разрешителното за паша в Парка – 31 октомври. Бе предложено да се търсят съвместни действия между МОСВ, МЗХ и ДФЗ и да се предложи да се субсидират само чипирани и проверени коне от доказано местни породи. Членовете на двата съвета препоръчаха на Дирекцията да изготви доклад, с който да запознае ангажираните с процеса на плащанията институции.

Информация за подготовката на втората част от Актуализирания План за управление – Предписателната, изнесе Ива Апостолова от екипа на Изпълнителя. Тя сподели, че техните виждания са да се увеличи многофункционалната зона, а зоната за Ограничаване на човешкото въздействие да се запази и да изпълнява ролята на буфер.            
                          
През втория ден на работната сесия, Генчо Илиев – ръководител на проект „Централен Балкан – парк за всички”, запозна присъстващите с изпълнението на дейностите от проекта и отговори на зададените въпроси.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg