Работна сесия

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Работна среща събра членовете на Обществения и Научния консултативни съвети

Съставите на двата консултативни съвета се събраха за обща работна среща на 25 и 26 ноември в Рибарица. В дневния ред бяха включени ключови за Парка теми: Пашата в Националния парк – проблеми, ползване на пасищата през следващия планов период, както и напредъка по двата проекта, изпълнявани по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: Проект„Актуализиране на План за управление на  НП Централен Балкан” и Проект „Централен Балкан – парк за всички”.

В обсъждането на темите участваха и поканените от Дирекцията Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер и Председател на Сдружението с нестопанска цел „Организация на развъдчиците на автохтонни породи овце в България”, Цветослав Миховски от Института по планинско животновъдство и земеделие в гр. Троян и Младен Колев – животновъд от гр. Априлци. 

За състоянието, проблемите и тенденциите на пашата в Парка и за изпълнението на Годишния план за пашата и ползването на сено, информация изнесоха младши експерт Сергей Александров и главен експерт Румяна Фичева. В последвалата дискусия бе подчертано, че пашата е инструмент за поддържане на местообитанията и трябва да се прави мониторинг на въздействията от нея, че следва да се реши въпроса с пашата на конете – пашуват без да се спазват изискванията за пастири, за определен пасищен район, за чипиране. Бе предложено да се въведе задължителна регистрация и чипиране за пастирските кучета. Така те ще присъстват в списъците на Ветеринарните служби и ще бъде възможно идентифицирането на собственика при възникване на конфликт с участието на пастирско куче. За постигането на синхрон между ДНП и Държавната разплащателна агенция, да се предприеме проверка за присъствието на конете в животновъдните обекти в населените места преди изплащането на възнагражденията, с която да се установи дали са спазени изискванията, животните да бъдат сваляни след изтичането на разрешителното за паша в Парка – 31 октомври. Бе предложено да се търсят съвместни действия между МОСВ, МЗХ и ДФЗ и да се предложи да се субсидират само чипирани и проверени коне от доказано местни породи. Членовете на двата съвета препоръчаха на Дирекцията да изготви доклад, с който да запознае ангажираните с процеса на плащанията институции.

Информация за подготовката на втората част от Актуализирания План за управление – Предписателната, изнесе Ива Апостолова от екипа на Изпълнителя. Тя сподели, че техните виждания са да се увеличи многофункционалната зона, а зоната за Ограничаване на човешкото въздействие да се запази и да изпълнява ролята на буфер.            
                          
През втория ден на работната сесия, Генчо Илиев – ръководител на проект „Централен Балкан – парк за всички”, запозна присъстващите с изпълнението на дейностите от проекта и отговори на зададените въпроси.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg