Срещи в общините

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


 
Информационни срещи    През 2009 г., в рамките на основната дейност от проекта - Сформиране на работни групи от заинтересованите страни, са проведени осем информационни срещи в общините от крайпарковата територия (Антон, Априлци, Карлово, Павел баня, Севлиево, Троян, Сопот, Тетевен) и една в София - за ангажиране на национално представените заинтересовани страни.

  Участниците - над 250 души, се самоопределят като различни заинтересовани страни, всяка от които дефинира своите интереси и ресурсите, които може да сподели и избра свои представители, които да участват в последващите работни срещи сред заинтересованите от една група.

    Резултатите от информационните срещи показват, че формираните заинтересованите страни са повече от дефинираните целеви групи в проектното предложение. Появяват се  заинтересованите страни творци и планинска спасителна служба. От целевата група на туристическия бизнес възникват пет заинтересовани страни – туристически дружества, хижари на хижи в територията на Националния парк, сертифицирани бизнес партньори на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” и Фондация PANParks, местни предприемачи, предлагащи туристически услуги (настаняване, обиколки, атракции) в региона на парка,  национални и регионални туристически агенции и туроператори, предлагащи дестинацията „Централен Балкан” в своите туристически пакети. От целевата група на местната власт се очертават заинтересованите страни на ниво община - кметове на общини и председатели на Общински съвети и на ниво - кметове на кметства в състава на общините.

     На срещата в София се открояват две заинтересовани страни – на неправителствения природозащитен сектор и на научните среди

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg