Срещи в общините

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


 
Информационни срещи    През 2009 г., в рамките на основната дейност от проекта - Сформиране на работни групи от заинтересованите страни, са проведени осем информационни срещи в общините от крайпарковата територия (Антон, Априлци, Карлово, Павел баня, Севлиево, Троян, Сопот, Тетевен) и една в София - за ангажиране на национално представените заинтересовани страни.

  Участниците - над 250 души, се самоопределят като различни заинтересовани страни, всяка от които дефинира своите интереси и ресурсите, които може да сподели и избра свои представители, които да участват в последващите работни срещи сред заинтересованите от една група.

    Резултатите от информационните срещи показват, че формираните заинтересованите страни са повече от дефинираните целеви групи в проектното предложение. Появяват се  заинтересованите страни творци и планинска спасителна служба. От целевата група на туристическия бизнес възникват пет заинтересовани страни – туристически дружества, хижари на хижи в територията на Националния парк, сертифицирани бизнес партньори на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” и Фондация PANParks, местни предприемачи, предлагащи туристически услуги (настаняване, обиколки, атракции) в региона на парка,  национални и регионални туристически агенции и туроператори, предлагащи дестинацията „Централен Балкан” в своите туристически пакети. От целевата група на местната власт се очертават заинтересованите страни на ниво община - кметове на общини и председатели на Общински съвети и на ниво - кметове на кметства в състава на общините.

     На срещата в София се открояват две заинтересовани страни – на неправителствения природозащитен сектор и на научните среди

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg