Резултати от проекта

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

ПокажиПостигнатите резултати са:

-    Ангажирани местната общност и широк кръг от заинтересовани страни (над 750 души) в дискусията за Националния парк и неговото бъдеще;

-    Сформиран Обществен консултативен съвет към парковата дирекция с цел сътрудничество и подобряване на координацията при формирането и реализирането на управленската политика;

-    Разработена от Обществения консултативен съвет Дългосрочна визия за НП Централен Балкан (2010 - 2050);

-    Споделяне на опита сред сродни институции.Обществен консултативен съвет към Национален парн "Централен Балкан" Консултативен съвет
Дългосрочна визия за НП "Централен Балкан"
(2010- 2050)
Дългосрочна визия
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg