Медии

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Медии

Работна среща със заинтересована страна „МЕДИИ”

Това е първата работна среща, проведена на 24 и 25 юли 2009 г. на хижа Вежен в Националния парк. В хода на дискусиите, журналистите се обединяват в позицията си, че НП Централен Балкан е важен за тях, защото:
 

  • създава условия за живот, здраве, човешки уют, чувство за комфорт, чист въздух, наслада от девствена природа, възможност за релаксация, рекреация – духовно и физическо възстановяване, забавление;
  • той е друг свят, в който намираш душевно равновесие;
  • запазва видовото биологично разнообразие;       
  • предлага образователен ресурс с възпитателен ефект;
  • има многообразие от възможности за развиване и обогатяване формите на екологосъобразен устойчив туризъм;
  • спомага за изграждане на личността;
  • предлага алтернатива – бягство от света на технологиите, условия за спорт;
  • Паркът е национална ценност, природна забележителност, придаваща стойност на региона.


 

Според участниците в срещата, отношението към Националния парк е мерило за отношението към природното и културно наследство на региона. Да познаваш природата, да разбираш нейните закони е важна част от общата култура на човека Работна среща


Сред специфичните ресурси, с които присъстващите се ангажират да участват в управлението на парка са: да пишат за него, за факти, процеси и събития, вкл. в контекста на политики и стандарти на ЕС, като възпитават в обич към природата и формират екокултура на местната общност и по-далече - на регионално и национално равнище; да използват възможностите на медиите за популяризиране и привличане на обществена подкрепа за защитената територия, като създават тематични филми, репортажи и др.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg