Медии

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Медии

Работна среща със заинтересована страна „МЕДИИ”

Това е първата работна среща, проведена на 24 и 25 юли 2009 г. на хижа Вежен в Националния парк. В хода на дискусиите, журналистите се обединяват в позицията си, че НП Централен Балкан е важен за тях, защото:
 

  • създава условия за живот, здраве, човешки уют, чувство за комфорт, чист въздух, наслада от девствена природа, възможност за релаксация, рекреация – духовно и физическо възстановяване, забавление;
  • той е друг свят, в който намираш душевно равновесие;
  • запазва видовото биологично разнообразие;       
  • предлага образователен ресурс с възпитателен ефект;
  • има многообразие от възможности за развиване и обогатяване формите на екологосъобразен устойчив туризъм;
  • спомага за изграждане на личността;
  • предлага алтернатива – бягство от света на технологиите, условия за спорт;
  • Паркът е национална ценност, природна забележителност, придаваща стойност на региона.


 

Според участниците в срещата, отношението към Националния парк е мерило за отношението към природното и културно наследство на региона. Да познаваш природата, да разбираш нейните закони е важна част от общата култура на човека Работна среща


Сред специфичните ресурси, с които присъстващите се ангажират да участват в управлението на парка са: да пишат за него, за факти, процеси и събития, вкл. в контекста на политики и стандарти на ЕС, като възпитават в обич към природата и формират екокултура на местната общност и по-далече - на регионално и национално равнище; да използват възможностите на медиите за популяризиране и привличане на обществена подкрепа за защитената територия, като създават тематични филми, репортажи и др.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg