Наука

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

ПокажиРаботна среща на заинтересована страна „НАУЧНА ОБЩНОСТ”

 
   Срещата се проведе на 11 август 2010 г. в София, с участието на изявени учени от Националния природонаучен музей при БАН, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,Софийския университет, Лесотехническия университет и др.

   Като заинтересована страна от опазването на биологичното разнообразие в Централен Балкан, в открита дискусия учените дефинираха предложения и потвърдиха готовност да участват реално за решаване на ключови за опазването на дивата природа въпроси. Сериозно бе дискутиран увеличеният интерес към високопланинското животновъдство в защитената територия и възможните отрицателни въздействия. Участниците в срещата предложиха водещо при определяне на пасищните райони да е разбирането, че пашата се използва като инструмент за постигане на определени консервационни цели – за поддържане на хабитатите. Да се прилага ротация на пасищните парцели. Да не се допуска паша близо до места и по време на важни за дивите животни процеси (гнездене, сватбуване, др.), за да се предотврати безпокойството на животните.

   Бе изразена готовност за съдействиена парковата администрация в разработването и бъдещото прилагане на мониторинг за ефекта от пашата, като резултатите от мониторнига станат база за вземане на решения относно вида и количеството на пашуващите животни и пасищните райони.

   Със сериозно безпокойство хората на науката коментираха настъплението на любителите на екстремни спортове с мотори и АТВ-та и споделиха силните си опасения от подчертано отрицателните въздействия върху защитената територия – местообитания, популации на диви животни, както и върху посетителите.

   Учените избраха да ги представят в Обществения консултативния съвет:

 


н. с. I ст. Чавдар Гусев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Чавдар Гусев

Жеко Спиридонов

Жеко Спиридонов – един от инициаторите за създаването на парк Централен Балкан
Стоян Бешков
 
д-р Стоян Бешков от Националния Природонаучен Музей при БАН 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg