Наука

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

ПокажиРаботна среща на заинтересована страна „НАУЧНА ОБЩНОСТ”

 
   Срещата се проведе на 11 август 2010 г. в София, с участието на изявени учени от Националния природонаучен музей при БАН, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,Софийския университет, Лесотехническия университет и др.

   Като заинтересована страна от опазването на биологичното разнообразие в Централен Балкан, в открита дискусия учените дефинираха предложения и потвърдиха готовност да участват реално за решаване на ключови за опазването на дивата природа въпроси. Сериозно бе дискутиран увеличеният интерес към високопланинското животновъдство в защитената територия и възможните отрицателни въздействия. Участниците в срещата предложиха водещо при определяне на пасищните райони да е разбирането, че пашата се използва като инструмент за постигане на определени консервационни цели – за поддържане на хабитатите. Да се прилага ротация на пасищните парцели. Да не се допуска паша близо до места и по време на важни за дивите животни процеси (гнездене, сватбуване, др.), за да се предотврати безпокойството на животните.

   Бе изразена готовност за съдействиена парковата администрация в разработването и бъдещото прилагане на мониторинг за ефекта от пашата, като резултатите от мониторнига станат база за вземане на решения относно вида и количеството на пашуващите животни и пасищните райони.

   Със сериозно безпокойство хората на науката коментираха настъплението на любителите на екстремни спортове с мотори и АТВ-та и споделиха силните си опасения от подчертано отрицателните въздействия върху защитената територия – местообитания, популации на диви животни, както и върху посетителите.

   Учените избраха да ги представят в Обществения консултативния съвет:

 


н. с. I ст. Чавдар Гусев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Чавдар Гусев

Жеко Спиридонов

Жеко Спиридонов – един от инициаторите за създаването на парк Централен Балкан
Стоян Бешков
 
д-р Стоян Бешков от Националния Природонаучен Музей при БАН 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg