Образование

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Работна среща Работна среща със заинтересована страна „ОБРАЗОВАНИЕ”


Срещата се проведе на 6 април 2010 г., в Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” с участието на 16 делегирани представители, избрани на информационните срещи в общините, представители на РИО на МОН и директори на училища с национален статут в населени места от региона. Пред аудиторията са представени Проекта и управленската политика Парковата дирекция в областта на природозащитното образование. На срещата са дискутирани въпроси, свързани със съвместните дейности в НП и извън Централен Балкан.

Участниците се обединяват около становищата, че дейностите в парка се приемат добре от учениците и това е добра практика, която трябва да продължи и занапред, като се правят акции за доброволен труд под формата на еднодневни екскурзии. Изказаните становище относно съвместните дейности извън парка препоръчват обсъждането им в началото на учебната година с училищата; изтъкват полезността да се подготвят и осъществяват от Парковата дирекция информационни кампании в училищата, както и възможността да се договарят с училищата препратки от училищните сайтове към страницата на парка и между самите училища.
 

Сред дефинираните цели на съвместната дейност са повишаване на информираността и мотивираността на учителите чрез практически обучения, в които учители представят техники за предлагане на интерактивни уроци (да се предложат учители, които биха се наели с това, да се обсъдят дисциплини) и предложения към министерствата (МОСВ предлага на МОМН да подкрепя училищни политики за използване на ресурсите на НП).
 

Представител на образователните среди в Обществения консултативен съвет е

Анна Маринова, директор на Националната Априловска гимназия в Габрово.
Анна Маринова
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg