Образование

28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>
25/09/2018 Освободено е мече от бракониерска примка в района на парк „Централен Балкан"

Мече в бракониерска примка е било открито вчера – 24 септември, близо до с. Скобелево, Община Павел баня, на около 300 м извън границите на Националния парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Работна среща Работна среща със заинтересована страна „ОБРАЗОВАНИЕ”


Срещата се проведе на 6 април 2010 г., в Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” с участието на 16 делегирани представители, избрани на информационните срещи в общините, представители на РИО на МОН и директори на училища с национален статут в населени места от региона. Пред аудиторията са представени Проекта и управленската политика Парковата дирекция в областта на природозащитното образование. На срещата са дискутирани въпроси, свързани със съвместните дейности в НП и извън Централен Балкан.

Участниците се обединяват около становищата, че дейностите в парка се приемат добре от учениците и това е добра практика, която трябва да продължи и занапред, като се правят акции за доброволен труд под формата на еднодневни екскурзии. Изказаните становище относно съвместните дейности извън парка препоръчват обсъждането им в началото на учебната година с училищата; изтъкват полезността да се подготвят и осъществяват от Парковата дирекция информационни кампании в училищата, както и възможността да се договарят с училищата препратки от училищните сайтове към страницата на парка и между самите училища.
 

Сред дефинираните цели на съвместната дейност са повишаване на информираността и мотивираността на учителите чрез практически обучения, в които учители представят техники за предлагане на интерактивни уроци (да се предложат учители, които биха се наели с това, да се обсъдят дисциплини) и предложения към министерствата (МОСВ предлага на МОМН да подкрепя училищни политики за използване на ресурсите на НП).
 

Представител на образователните среди в Обществения консултативен съвет е

Анна Маринова, директор на Националната Априловска гимназия в Габрово.
Анна Маринова
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg