Ползватели на ресурси

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

ПокажиРаботни срещи със заинтересована страна "ПОЛЗВАТЕЛИ НА РЕСУРСИ"
 

Срещата от юг на Парка е проведена на 2 февруари 2010 г., в Карлово. Основната част от присъстващите са ползващи субсидии по Програмата за развитие на селските райони – Агроекологична Подмярка „Пасторализъм” в НП Централен Балкан и по-специално животновъди, чиито стада излизат на лятна паша във високопланинските ливади и пасища на Парка. Участници в срещата са над 60 души, надхвърляйки трикратно броя на предварително писмено поканените и по-рано определени представители на заинтересованата група. Пред аудиторията е представен Проекта, основните цели и очакваните резултати.

Основните теми в последвалата дискусия са свързани с осигуряването на пасища в НП; проблеми, възникващи за пастирите на овце, от свободно движещите се табуни коне, които поради традиционното отсъствие на пастир с тях, излизат от определените им пасищни райони и създават смут в пасищата на овцевъдите.

За представител в Обществения консултативен съвет е избрана

Дарина Шишкова – председател на УС на Животновъдното сдружение „Старият Балкан” в Карлово.
Ползватели на ресурси

На 3 февруари 2010 г. в Троян се събират над 30 представители на животновъдите и отговорните институции от северната страна на Парка. Сред присъстващите са представители на Областна служба „Земеделие” – Ловеч, общинските служби „Земеделие”, на Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, Кооперацията на овцевъдите в гр. Априлци. Пред аудиторията е представен Проекта, основните цели и очакваните резултати. Предмет на дискусията е също пашуването в парка.
 

За представител в Обществения консултативен съвет е избран

Пенко Иванов – председател на УС на Кооперацията на овцевъдите „Бъзов дял” в Априлци.
Ползватели на ресурси
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg