Ползватели на ресурси

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

ПокажиРаботни срещи със заинтересована страна "ПОЛЗВАТЕЛИ НА РЕСУРСИ"
 

Срещата от юг на Парка е проведена на 2 февруари 2010 г., в Карлово. Основната част от присъстващите са ползващи субсидии по Програмата за развитие на селските райони – Агроекологична Подмярка „Пасторализъм” в НП Централен Балкан и по-специално животновъди, чиито стада излизат на лятна паша във високопланинските ливади и пасища на Парка. Участници в срещата са над 60 души, надхвърляйки трикратно броя на предварително писмено поканените и по-рано определени представители на заинтересованата група. Пред аудиторията е представен Проекта, основните цели и очакваните резултати.

Основните теми в последвалата дискусия са свързани с осигуряването на пасища в НП; проблеми, възникващи за пастирите на овце, от свободно движещите се табуни коне, които поради традиционното отсъствие на пастир с тях, излизат от определените им пасищни райони и създават смут в пасищата на овцевъдите.

За представител в Обществения консултативен съвет е избрана

Дарина Шишкова – председател на УС на Животновъдното сдружение „Старият Балкан” в Карлово.
Ползватели на ресурси

На 3 февруари 2010 г. в Троян се събират над 30 представители на животновъдите и отговорните институции от северната страна на Парка. Сред присъстващите са представители на Областна служба „Земеделие” – Ловеч, общинските служби „Земеделие”, на Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, Кооперацията на овцевъдите в гр. Априлци. Пред аудиторията е представен Проекта, основните цели и очакваните резултати. Предмет на дискусията е също пашуването в парка.
 

За представител в Обществения консултативен съвет е избран

Пенко Иванов – председател на УС на Кооперацията на овцевъдите „Бъзов дял” в Априлци.
Ползватели на ресурси
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg