Архив новини (08/2011)

31/08/2011
Обявление за конкурс

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” - ГАБРОВО На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-163/30.08.2011 г. на Директора на Дирекция «Национален

Виж повече  >>
30/08/2011
Решение за определяне на изпълнители

Определени са изпълнител във връзка с открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Рехабилитация на осем туристически маршрута”, в изпълнение на ПРОЕКТ № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН&rdqu

Виж повече  >>
15/08/2011
Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

На 11 08 2011 г. е сключен договор с изпълнителя Project Planning Management Lid за изпълнение на технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в НП Централен Балкан – обект „Братаница – Булованя”, обект „Беклемето”,

Виж повече  >>
01/08/2011
Съобщение за отваряне на ценови оферти

    ОТНОСНО: Обществена поръчка „ПАРКОВИ ВХОДОВЕ И МЕБЕЛ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ „ПУБЛИЧНОСТ”,  в изпълнение на дейности по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”      Н

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg