Архив новини (10/2011)

24/10/2011
Стартира открита процедура

 Стартира Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИ ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН (АБИОТИЧНА, БИОТИЧНА, КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА; ПЪРВА ОЦЕНКА) ОТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2012-2021”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212-

Виж повече  >>
20/10/2011
Решение за избор на изпълнител

С Решение № 83-ИИ-14 е обявен изпълните на обществена поръчка с предмет: „Обезопасителни съоръжения” в изпълнение на проект № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подк

Виж повече  >>
13/10/2011
Решение за избор на изпълнител

С Решение № 83-ИИ-13 е обявен изпълните на обществена поръчка с предмет: „Производство на информационно-интерпретативна програма” в изпълнение на проект № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”,

Виж повече  >>
10/10/2011
Съобщение за отваряне на ценови оферти

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УКРЕПВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ: М. ПАНИЦИТЕ – ХИЖА „РАЙ” В ПАРКОВ УЧАСТЪК КАЛОФЕР - НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”   На 11.10.2011 г., от 13.00 часа, в зала Експерти на Дирек

Виж повече  >>
04/10/2011
Решение за избор на изпълнител

С Решение № 83-ИИ-12 от 03.10.2011 г. е обявен изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Паркови входове и мебел, визуализация „Публичност” в изпълнение на дейности по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg