Архив новини (02/2012)

28/02/2012
Информационен бюлетин

Случи се: Дирекцията кандидатства с нов проект за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” „Централен Балкан – парк за всички” е името на новия проект, с който Парковата дирекция кандидатства за финансиране по Оперативна програма &b

Виж повече  >>
23/02/2012
Покана за представяне на оферти

По реда на чл. 2, aл.(1), т.2 от НВМОП   На основание чл.2, ал.1, т.2, чл.2а от НВМОП, ДИРЕКЦИЯ „НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”- Габрово  Ви кани да представите оферта за малка обществена поръчка, без провеждане на процедура с предмет: „Предоставяне на одиторски услуги в изп

Виж повече  >>
17/02/2012
Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Централен Балкан"

Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна „Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие. В едномесечен срок заинтересовани

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg