Архив новини (03/2012)

30/03/2012
Информационен бюлетин

Случи се: Директор Нела Рачевиц участва в Национална среща за съвместно управление на защитените територии Директор Нела Рачевиц участва в Национална среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти. Срещата се състоя на 27 март т. г. (вто

Виж повече  >>
23/03/2012
Информационен бюлетин

Случи се:                                       „КарикаТуристи" - те тръгнаха за Хамбург..  

Виж повече  >>
21/03/2012
Иформационен бюлетин

Случи се: Стартираха последните дейности по проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк Централен Балкан” Започва изпълнението на последните дейности от Проекта, с който дирекцията цели подобряване на условията за посетите

Виж повече  >>
16/03/2012
Информационен бюлетин

Случи се: Резерват „Стара река” става на 31 години Обявен е на 19 март 1981 г. и е разположен върху площ 1974, 7 ха. Заема южните склонове на Средна Стара планина над Карлово. Обхваща водосбора на Стара река и Малката река между 1 000 и 1 800 м н. в. Релефът е многообраз

Виж повече  >>
15/03/2012
План за пашата 2012

Със заповед на директора на Парковата дирекция е утвърден  План за пашата и сеното за 2012 година. Планът за пашата и ползването на сеното се основава на Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейн

Виж повече  >>
09/03/2012
Информационен бюлетин

Случи се: Италианка идва на стаж в Парковата дирекция. Италианката Марта Мангони ще трупа десет седмици опит и стаж в дирекцията на Националния парк. Тя е стипендиантка по Програмата  “Леонардо да Винчи – Зелени умения в действие”. Марта е от градчето Реканати, прови

Виж повече  >>
02/03/2012
Съобщение за отваряне на ценови оферти

  ОТНОСНО: Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИ ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН (АБИОТИЧНА, БИОТИЧНА, КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА; ПЪРВА ОЦЕНКА) ОТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2012-2021”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg