Архив новини (10/2012)

31/10/2012
Заповед за спиране на строителни и монтажни дейности, извършвани от МИРО ТУР“ ЕООД

З А П О В Е Д   № РД-181   Габрово, 14.09.2012  г.           Подписаната НЕЛА ИЛИЕВА РАЧЕВИЦ – Директор на Дирекция “Национален парк Централен Балкан”, като разгледах Протокол с вх. № 93-00-323/23.08.2012 г., к

Виж повече  >>
26/10/2012
Информационен бюлетин на Д НП Централен Балкан

Случи се: Пристигна нов обитател във волиерата за белоглави лешояди Нов обитател има във волиерата за адаптация на белоглави лешояди, бъдещи заселници в НП Централен Балкан. Младата птица кацна на 24 октомври по обед на летище София с редовен полет от Франкфурт. Посрещната е от екип на Сдруж

Виж повече  >>
23/10/2012
Изпълнени са дейностите по Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”

Завърши изпълнението на дейностите по Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”. Като цяло, в резултат на Проекта, са подобрени условията за ориентация и безопасност на посетителите, представена е актуална и атракти

Виж повече  >>
19/10/2012
Нови предизвикателства за Парковата дирекция

Представител на Парковата дирекция участва в проведеното тази седмица обучение „Зелен офис България”, инициатива на Фондация „Тайм” и Офис „Маркет”.  Целта на инициативата „Зелен офис България“ е да подпомогне управителите и служителите на фирми

Виж повече  >>
16/10/2012
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ КОНТРОЛ И ОХРАНА

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” - ГАБРОВО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ КОНТРОЛ И ОХРАНА   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 о

Виж повече  >>
15/10/2012
Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка

с предмет:  Изработване на кадастрална карта с кадастрални регистри и подробна карта за устройствено планиране на обекти в „НП Централен Балкан” в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъ

Виж повече  >>
12/10/2012
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Дирекция НП Централен Балкан

Случи се:   Международен форум дава висока оценка на буковите гори в Парка             От участието си в международната експертна среща “Буковите гори – Съвместно природно наследство на Европа” се върнаха Румяна Фичев

Виж повече  >>
09/10/2012
Доброволци от Дирекция „Кохезионна политика” помагат в Централен Балкан

Екип от Дирекция „Кохезионна политика” в Министерството на околната среда и водите се включи в предзимната подготовка на инфраструктурата в Парка. Свободния си ден – 6 октомври, събота, 11 души от Дирекцията посветиха на доброволен труд в Централен Балкан. Те лакираха дървен

Виж повече  >>
05/10/2012
Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка

с предмет:  Изработване на кадастрална карта с кадастрални регистри и подробна карта за устройствено планиране на обекти в „НП Централен Балкан” в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъ

Виж повече  >>
05/10/2012
Представяне на резултатите от изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк Централен Балкан”,

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, ще представи резултатите от изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк

Виж повече  >>
01/10/2012
Информационен бюлетин на Дирекция

Случи се:   От 1 октомври, Нела Рачевиц, досегашен директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” преминава на друга работа - заместник-кмет в Община Габрово. Госпожа Рачевиц поема секторите на културата, туризма, образованието, спорта и социалните дейности,

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg