Архив новини (11/2012)

30/11/2012
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Дирекция НП Централен Балкан

Случи се: На 27 и 28 ноември т.г., в Национален парк Централен Балкан се проведе мониторинг на кафявата мечка, като част от масирания мониторинг на вида в Средна Стара планина и Средна гора. Служители на Парковата дирекция преминаха по 18 маршрута, разположени изцяло в защитената територия и 4

Виж повече  >>
29/11/2012
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност инспектор в отдел Контрол и охрана

Списък на допуснатите кандидати Списък на недопуснатите кандидати

Виж повече  >>
28/11/2012
Стартира Открита процедурa

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН  - ПАРК ЗА ВСИЧКИ” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна п

Виж повече  >>
26/11/2012
Покана за пресконференция за първо представяне на Проект „Централен Балкан – парк за всички”

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, организира пресконференция за първо представяне на Проект „Централен Балкан – парк за всички”.  Проектът е одобрен със Заповед

Виж повече  >>
15/11/2012
Временно затворени маршрути

Със Заповед на директора на Парковата администрация от 15 ноември до извършване на необходимите възстановителни, укрепителни и рехабилитационни дейности, се спира ползването /преминаването/ по следните пешеходни маршрути: - м. Нешковци – х. Дерменка (в частта, попадаща в резерват Стенето)

Виж повече  >>
12/11/2012
Фотокапани „ловят” диви животни в Парка

Фотокапани вече се използват за наблюдение на дивите обитатели на Парка Шест от устройствата за заснемане на животните са предоставени във връзка с изпълнение на теренни дейности по Проект LIFE07 NAT/IT/000502 EX-TRA „Подобряване на условията за едрите хищници – трансфер на най-до

Виж повече  >>
12/11/2012
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността инспектор в отдел контрол и охрана

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” - ГАБРОВО ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ КОНТРОЛ И ОХРАНА   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1

Виж повече  >>
08/11/2012
Заповед за прекратяване на конкурс за държавен служител на длъжност Инспектор в ПУ Клисура

З А П О В Е Д № РД-238 Габрово, 07.11.2012 г. На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с Протокол за допуснати и недопуснати кандидати с наш вх. № 82-00-26/31.10.2012 г.          &nb

Виж повече  >>
06/11/2012
Стартира Открита процедура

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Правно обслужване на изпълнението на Проект „Централен Балкан – парк за всички“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк з

Виж повече  >>
06/11/2012
Заповед за спиране на строителни и монтажни дейности, извършвани от МИРО ТУР ЕООД

  З А П О В Е Д   № РД-235   Габрово, 05.11.2012  г.             Подписаният АНТОН СТАНЧЕВ – Директор на Дирекция “Национален парк Централен Балкан”, като разгледах Протокол с вх. № 93-00-44

Виж повече  >>
02/11/2012
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност инспектор в отдел Охрана и контрол

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg