Архив новини (01/2013)

22/01/2013
Покана за представяне на оферта за „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Покана за представяне на оферта по реда на чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП (чрез публична покана) с  предмет:       „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”в 4  пози

Виж повече  >>
21/01/2013
Решение за промяна

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН  - ПАРК ЗА ВСИЧКИ” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.&rdq

Виж повече  >>
17/01/2013
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Изработване на кадастрална карта с кадастрални регистри и подробна карта за устройствено планиране на обекти в НП „Централен Балкан”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление

Виж повече  >>
09/01/2013
Стартира открита процедура

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН  - ПАРК ЗА ВСИЧКИ” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Операти

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg