Архив новини (02/2013)

27/02/2013
Стартира Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ВТОРА ОЦЕНКА, НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ, ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ПЛАН ЗА

Виж повече  >>
15/02/2013
Срутване на скална маса на път с.Тъжа - х. Тъжа

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” информира посетителите на националния парк, че поради срутване на скална маса в района на Сухото пръскало е непроходим пътя с. Тъжа - х. Тъжа (Парков участък Тъжа). Съществува опасност от нови свличания на скална маса в района.  &n

Виж повече  >>
15/02/2013
В отговор на поставени въпроси

Във връзка със запитвания до Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, в които се изисква разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - ПАРК ЗА ВСИЧКИ” ви предоставяме пълния т

Виж повече  >>
13/02/2013
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет„Правно обслужване на изпълнението на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, открита с

Виж повече  >>
06/02/2013
Решение за избор на изпълнител

на обществена поръчка , открита с Решение № 83-АПУ-2/21.09.2012 г. на Директора на Д „НП Централен Балкан” с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА С КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ И ПОДРОБНА КАРТА ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ОБЕКТИ В НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” в изпълнение на Про

Виж повече  >>
01/02/2013
Знаете ли, че:

2 февруари  е Световен ден на влажните зони. На тази дата през 1971 година в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. През 2013 година темата на кампанията е ,,Влажни зони и управление на водите”. Основната цел на кампани

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg