Архив новини (03/2013)

30/03/2013
Първи април е Международен ден на птиците

Първи април е Международен ден на птиците Денят се празнува от 1906 г. когато е подписана Международната конвенция за защита на птиците. В Национален парк Централен Балкан са установени 224 вида птици, от които гнездят 123 вида. Разнообразието на местообитанията, доброто им ек

Виж повече  >>
28/03/2013
Стартира Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна

Виж повече  >>
27/03/2013
Решение за избор на изпълнител

на общественапоръчка, открита с Решение № 83-ЦБ-1/06.11.2012 г. на Директора на Д „НП Централен Балкан” и дата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в РОП - 06.11.2012 г. с предмет „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА

Виж повече  >>
27/03/2013
Информационен бюлетин на Дирекция НП Централен Балкан

Случи се:   Събудиха се мечките в Централен Балкан Потвърждават се народните вярвания, че на Благовецмечката излиза от зимното си леговище.  По данни от мониторинга на биологичното разнообразие на територията на Парка,мечките вече са излезли от състоянието си на

Виж повече  >>
26/03/2013
Конкурс за деца

КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ     За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът се пров

Виж повече  >>
22/03/2013
Разрешено е отново преминаването на МПС по пътя с. Тъжа - х. Тъжа

Отменя се, считано от 22.03.2013 г. Заповед № РД-17/18.02.2013 г., с която временно се спираше преминаването на МПС-та по пътен участък – километър 1+500 (в района на Сухото пръскало) от входа на националния парк, част от път с. Тъжа – х. Тъжа (Парков участък Тъжа), поради отстраняване н

Виж повече  >>
22/03/2013
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Дирекция НП Централен Балкан

Случи се:           Вече втора седмица парковите служители извършват проверка по състоянието на изградената и стопанисвана от Дирекцията инфраструктура в Националния парк. Целево се проверяват обектите, обслужващи управленските дейности, прилежащите към туристическ

Виж повече  >>
06/03/2013
ПОКАНА за представяне на оферта

ПОКАНА за представяне на оферта по реда на чл.14, ал. 4 т. 2 от ЗОП (Публична покана) за обществена поръчка с предмет:      „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”в  пози

Виж повече  >>
01/03/2013
Годишен план за пашата и ползване на сено в Парка

Със заповед на директора на Парковата дирекция е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк Централен Балкан за 2013 г.   Основание за издаването на Плана е Закона за защитените територии и Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейност

Виж повече  >>
01/03/2013
ВАЖНО! Промяна в Годишния план за пашата през 2013 г.

Заповедта за изменение на Годишния план за пашата и ползването на сено на територията на Парка, както и всичко друго, свързано с кампанията по тазгодишната паша, може да намерите тук.

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg