Архив новини (04/2013)

29/04/2013
Стартира Открита процедура

по реда на ЗОП с предмет: ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“ В ОБЛАСТТА НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ към Екипа за управление на Проекта  в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан &nd

Виж повече  >>
22/04/2013
Решение за избор на изпълнител

на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществени поръчки, открита с Решение 83-ЦБ-1/09.01.2013 г.  на Директора на Д „НП Централен Балкан” с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“ по

Виж повече  >>
22/04/2013
Решение за избор на изпълнител

на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществени поръчки, открита с Решение 83-ЦБ-3 от 10.12.2012 г. на Директора на Д „НП Централен Балкан” с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ DIR-5113325-12-109 „Централ

Виж повече  >>
19/04/2013
Парковата дирекция се включва в кампанията "Да изчистим България!" с почистване в Националния парк

  Служителите от Парковите участъци Павел баня  и Калофер вече почистиха района на туристическия комплекс „Бяла река” – бивак, лагер за оцеляване и екопътека. Екипът от централния офис в Габрово ще чисти  в района на х. „Хайдушка песен”. Обект за п

Виж повече  >>
16/04/2013
Отговори на поставени въпроси по ОП „Изграждане на интернет базирана Географска информационна система на Национален парк Централен Балкан”

На основание чл. 29 (1) от ЗОП, Дирекция „НП Централен Балкан”, в качеството й на Възложител, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения по поставените въпроси

Виж повече  >>
12/04/2013
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на  специализирани финансово счетоводни услуги по проект „Централен Балкан  - Парк за всички”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,

Виж повече  >>
12/04/2013
Покана за участие в конкурс

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение откри процедура за възлагане чрез конкурс:                 ЗА  „ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕ

Виж повече  >>
08/04/2013
Решение за промяна

Решение за промяна  относно  ОП "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" 

Виж повече  >>
 • 1
 • 2
 • Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
  (всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
  +359886090658
  (в извънработно време)
  или е-mail адрес:
  office@centralbalkan.bg