Архив новини (07/2013)

30/07/2013
Стартира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет:„Доставка на хартия, офис продукти и принадлежности” за нуждите на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Д

Виж повече  >>
22/07/2013
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК  ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на НП Централен Балкан”, о

Виж повече  >>
16/07/2013
Парковата дирекция актуализира Екологичната си декларация

            Дирекция „Национален парк Централен Балкан” актуализира Екологичната си  декларация, с която цели да подобри екологичните резултати на Дирекциятапрез следващите 3години. Начин за постигането на тази цел е въвеждането

Виж повече  >>
12/07/2013
Решение за определяне на изпълнител

Определен е изпълнител по обществена поръчка с предмет: ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“ В ОБЛАСТТА НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  към Екипа за управление на Проекта. Повече информация можете да получите т

Виж повече  >>
11/07/2013
Мащабна акция за почистване на Централен Балкан започва на 13 юли

Мащабна акция за почистване на Национален парк „Централен Балкан” започва в събота на 13 юли.  Акцията е съвместна инициатива на Екологичното сдружение „За Земята” и Дирекцията на Националния парк и ще продължи до 20 юли. Участници в почистването са доброволци, органи

Виж повече  >>
05/07/2013
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“в изпълнение на в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Операт

Виж повече  >>
03/07/2013
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ DIR-5113325-12-109„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“ В ОБЛАСТТА НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ към Екипа за управление на Проекта в изпълнение на Проект № DIR-5113325

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg