Архив новини (08/2013)

20/08/2013
Стартира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

 с предмет „Доставка на зарибителен материал от балканска пъстърва (Salmo trutta fario)” в изпълнение на Проект DIR 511332512109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Повече информация може д

Виж повече  >>
15/08/2013
Въведен е Оперативен план за дейности в горите за 2013

Със Заповед № РД –  203/15.08.2013г. на Директора на Д "НП Централен Балкан" е въведен ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. С плана може да се запознаете в раздел Администрация/Ползване на ресурси/Административни услу

Виж повече  >>
15/08/2013
Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос по обществена поръчка чрез публична покана с предмет:: „Доставка на хартия, офис продукти и принадлежности” за нуждите на Дирекция „НП Централен Балкан”  С отговорите на поставените въпроси може да се запознаете от тук

Виж повече  >>
13/08/2013
Стартира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет:„Доставка на хартия, офис продукти и принадлежности” Повече информация може да получите от тук или в раздел Администрация/Управление/Обществени поръчки

Виж повече  >>
12/08/2013
Отговор на поставени въпроси

по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“  в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк

Виж повече  >>
05/08/2013
Овладян е пожарът под връх Братаница

Днес – 5 август, малко преди 8 часа е овладян  пожарът, възникнал вчера привечер в район югозападно под вр. Братаница. Димът от пожара е забелязан в неделя около 17,30 часа от инспектор Атанас Димов, ръководител на парковия офис за участък Клисура. Гори в местността Малка Чобанка,

Виж повече  >>
02/08/2013
Маршрутът хижа „Козя стена” – местността Беклемето е отворен!

Маршрутът хижа „Козя стена” – местността Беклемето, част от международен туристически маршрут Е3, Ком - Емине, отново е отворен за посетителите на НП „Централен Балкан”. От 13 юни, поради необходимостта от рехабилитация и обезопасяване на туристическата пътека, тя бе

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg