Архив новини (01/2014)

30/01/2014
Решение за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

С решението за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, може да се за

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” Документацията за участие може да разгледате и/или п

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 2  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Гла

Виж повече  >>
06/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 4  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да предст

Виж повече  >>
06/01/2014
„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК С АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В ход е изготвянето на План за управление на Национален парк  „Централен Балкан“  Предписателната част от Плана за управление (ПУ) на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) серазработва отГражданско дружество „Централен Балкан”,което сп

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg