Архив новини (04/2014)

30/04/2014
Временно затворен маршрут

Със Заповед на Директора на Парковата администрация от 29 април 2014 г. до извършване на необходимите възстановителни дейности се преустановява преминаването по туристическия маршрут с. Христо Даново – Дамлъ дере – Узун Борун – Алимански егреци – х. „Ехо“,

Виж повече  >>
30/04/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителството на пътища: кв. Видима - местност „Мазането”; местност „Заводна“ - хижа „Вежен“; „Беклемето” - хижа „Дерменк

Виж повече  >>
29/04/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на всички обекти (с изключение на пътища)” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”,  фин

Виж повече  >>
29/04/2014
Отговори на поставени въпроси по обществена поръчка

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВЕЖЕН - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „СТАРАТА ХИЖА ВЕЖЕН“, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПРИЛЕЖАЩА ПОСЕТИТЕЛС

Виж повече  >>
24/04/2014
Решение за промяна на обществена поръчка

с предмет: „МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” по Проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”., открита с Решение 83-ЦБ-3 от 17.03.2014 г.

Виж повече  >>
17/04/2014
Внимание туристи!

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обръща внимание на всички приятели на планината, които имат намерение да посетят района на Средна Стара планина по време на празничните дни, че атмосферните условия не са благоприятни за туризъм. Умоляваме всички планинари да се подготвят до

Виж повече  >>
17/04/2014
22 април - Международен ден на Земята.

Международният ден на Земята е отбелязан за първи път на 22 април 1970г. в САЩ и Канада. Инициативата е на Гейлърд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци о

Виж повече  >>
17/04/2014
Проектът на актуализирания план за управление на НП „Централен Балкан” днес е внесен в МОСВ

Гражданско дружество „Централен Балкан“ днес внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) актуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“. След общественото обсъждане на 11 март 2014 г. в Габрово, екипът на Гражданското дружество, който разработв

Виж повече  >>
15/04/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Позиция 1- „Ремонт и възстановяване на път кв. Видима-местност „Мазането“ Позиция 2– „Ремонт и възстановяв

Виж повече  >>
08/04/2014
Съобщение за отваряне на ценови оферти

            На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 10.04.2014 г., от 13.30 часа, в зала 301 на Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан” в гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” 3, Комисията, назначена съ

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg