Архив новини (02/2016)

29/02/2016
Резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“ – с планове за управление

Със заповед на Министъра  на околната среда и водите Ивелина Василева  са утвърдени плановете за управление на  резерват „Еленова гора“  и поддържан резерват „Чамджа“.  Заповедта е публикувана в Държавен вестник , бр. 11 от 9 февруари 2016 г. Двата п

Виж повече  >>
26/02/2016
Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2016 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 26.02.2016 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2016 г. Заповедта, Планът и всички приложения към него могат да бъдат открити тук. В едномесечния срок след оповестяването

Виж повече  >>
25/02/2016
Временно затворен маршрут!

Със заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ от 25 февруари 2016 г. временно се спира използването/преминаването по екопътека „Бяла река“ до извършване на необходимите възстановителни и рехабилитационни дейности. Това се наложи поради активизирано свличане

Виж повече  >>
05/02/2016
Списъци с допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“

Допуснати и недопуснати кандидати до втория етап на конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в отдел БППП. СПИСЪК на допуснатите кандидати СПИСЪК на недопуснатите кандидати  

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg