Архив новини (04/2020)

24/04/2020
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса,

Виж повече  >>
21/04/2020
Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
16/04/2020
В Национален парк „Централен Балкан“ залесяват ерозирали терени

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха с фиданки ерозирали терени. На 14 април служители от парковите участъци Троян и Клисура засадиха 6000 фиданки мъждрян (Fraxinus ornus var. Ornus).

Виж повече  >>
14/04/2020
На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото „Действия срещу изменението на климата“

На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие.

Виж повече  >>
13/04/2020
В Национален парк “Централен Балкан” се залесява нова гора с местни видове

В района се засаждат 5000 фиданки от обикновен явор (Acer pseudoplatanus), 1000 фиданки от планински ясен (Fraxinus excelsior) и около 100 фиданки от воден габър (Ostrya carpinifolia) като масивът ще послужи през следващите години за създаване и оформяне на нова хабитатна горска единица.

Виж повече  >>
09/04/2020
Мобилно приложение в помощ на посетителите на НП „Централен Балкан

Приложението предлага интерактивна карта. При избор на един от представените на 85 туристически маршрута посетителят може да получи информация за цвета на маркировката, дължината, продължителността и степента на трудност на съответния маршрут. Може да се определи конкретно местоположение, да се измерват разстояния, да се извършва търсене по координати и ключови думи, да се запазват точки и маршрути, както и да се въвеждат/извеждат потребителски файлове.

Виж повече  >>
02/04/2020
Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg